Ny samtidskunstarena i Bergen

I morgen, fredag 19. november, blir det offisiell åpning av Bergen Kunstmuseums nye avdeling for samtidskunst.

I morgen, fredag 19. november, åpner Bergen Kunstmuseum en ny avdeling for samtidskunst. Den nye rektoren ved Kunsthøgskolen i Bergen, Paula Crabtree, vil stå for den offisielle åpningen.

I følge informasjonen fra Bergen Kunstmuseum vil en del av andre etasje i Stenersen «i overskuelig fremtid» utgjøre museets avdeling for samtidskunst.

Elmgreen & Dragset, Boys Scout, 2008. Foto: Anders Sune Berg.

Direktør for Kunstmuseene i Bergen, Erlend Høyersten, sier i presentasjonen på museets nettsider at museets samling nå både får mer plass og mer volum.

– Siden slutten av 1990-tallet har museet gjort mange viktige ervervelser til samlingen, og den nye arenaen er et grep som vil synliggjøre viktigheten av en slik satsing, sier Høyersten.

Det vektlegges dessuten at det i den nye avdelingen vil bli tatt høyde for at monteringsgrepene ikke skal bli for statiske, men at nye verk, ulike tematiske vinklinger og presentasjonsformer vil komme til å finne sted.

Den første presentasjonen, med overskriften Babel, vil vise nye verk, nyervervelser, gaver og deponier, i all hovedsak kunstverker hentet fra de siste ti årene. Utstillingen viser både norske og internasjonale kunstnere, blant andre Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson, Elmgreen og Dragset, Bjarne Melgaard, Eline Mugaas, Jone Kvie og Knut Åsdam.

Leserinnlegg