Ny kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus

Svenske Mats Stjernstedt er ansatt i stillingen som kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus fra 2011.

Mats Stjernstedt er ansatt i stillingen som kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus fra 2011. Stjernstedt etterfølger Maaretta Jaukkuri som har sittet i stillingen fra 2007.

Nyansatt kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus, Mats Stjernstedt.

Mats Stjernstedt er født i 1968 i Gävle. Han er skribent og kurator, og har siden 2001 ledet Index the Swedish Contemporary Art Foundation, en uavhengig kunsthall og stiftelse for samtidskunst i Stockholm. Her har han presentert flere internasjonale kunstnere som Adrian Piper, Susan Hiller og Dora García. Foruten å drive Index har Stjernstedt hatt ulike oppdrag som kurator og skribent, blant annet for IASPIS og Svenska Institutet. Videre har han laget utstillinger i samarbeid med europeiske institusjoner som Åbo Kunstmuseum, tranzit i Praha og Kunsthalle Bern.

– Stjernstedt er svært godt kvalifisert og har det som skal til for å følge opp det høye faglige nivået Maaretta Jaukkuri har etablert i løpet av sin periode som kunstnerisk leder ved institusjonen, sier styreleder for Kunstnernes Hus, Geir Harald Samuelsen i pressemeldingen som institusjonen har sendt ut i anledning ansettelsen. Samuelsen fremhever videre at Stjernstedt har den kompetansen styret er ute etter «for å kunne utvikle gode og utfordrende utstillinger på Kunstnernes Hus i tiden som kommer».

– Stjernstedt har et stort internasjonalt nettverk på høyt nivå, og han har vist at han har gode evner til å utvikle og drive en institusjon over tid, sier Samuelsen, og hevder videre at Stjernstedt har vist stor interesse for det norske kunstmiljøet og Kunstnernes Hus som institusjon, både i et historisk og samtidig perspektiv, som en aktuell premissleverandør på det nasjonale og internasjonale samtidskunstscenen.

– Jeg opplever at samtidskunsten i Norge er i en spennende periode som jeg ser frem til å bli en del av. Dessuten er Kunstnernes Hus en fantastisk og sentral institusjon der virksomheten drives av kunstnere, noe jeg setter pris på. Jeg ser mot mitt kommende oppdrag med stor entusiasme, sier nyansatt kunstnerisk leder Mats Stjernstedt i pressemeldingen.

I motsetning til Jaukkuri som har hatt en litt varierende stillingsprosent, er Stjernstedt ansatt i 100% stilling.

Kunstnernes Hus mottok 18 søknader til stillingen, halvparten fra internasjonale kandidater. Hele søkerlisten var unntatt offentlighet.

Denne notisen er senest oppdatert 27.10.2010.

Comments (3)