Norges representasjon på Veneziabiennalen 2011

Norges bidrag på Veneziabiennalen 2011 vil bestå av en forelesningsrekke med internasjonalt anerkjente forelesere som Judith Butler og Jacques Rancière, samt et undervisningsprogram med kunstner Bjarne Melgaard.

I 2011-utgaven av den internasjonale kunstbiennalen i Venezia, La Biennale di Venezia, vil Norge for første gang være representert uavhengig av Finland og Sverige. Dette er et resultat av en midlertidig avtale som tildeler eneansvar for den nordiske paviljongen i Giardini til ett av de nordiske landene av gangen. I en pressemelding fra OCA, Office for Contemporary Art Norway, som er kommisjonær for Norges representasjon i Venezia, kunngjøres det at de i forbindelse med Norges representasjon i Venezia i 2011 vil «fokusere på kunstens evne til å fungere som plattform for diskusjon av verden og dens problemer».

Mer konkret vil Norges representasjon på den 54. internasjonale kunstbiennalen i Venezia bestå av to program som vil utvikle seg gjennom hele 2011: The State of Things, en serie forelesninger med internasjonalt anerkjente forelesere som vil finne sted ved ulike kulturelle og akademiske institusjoner i Venezia – blant de allerede bekreftede foreleserne er kjønnsteoretiker Judith Butler, miljøaktivist og forfatter Vandana Shiva, medieteoretiker og aktivist Franco Berardi, kunsthistoriker T.J. Clark, filosof Jacques Rancière og arkitekturteoretiker Eyal Weizman –  og Beyond Death: Viral Discontents and Contemporary Notions about AIDS, et undervisningsprogram med kunstner Bjarne Melgaard på Università Iuav di Venezia.

Utfyllende informasjon fra OCAs pressemelding:

Om The State of Things

Nansenpasset. Ukjent fotograf/UNHCR.

Ved slutten av første verdenskrig førte en serie nye borgerskapslover i Europa til mengder av flyktninger på det europeiske kontinentet. Som en reaksjon på krisen opprettet den norske diplomaten, forskeren og oppdageren Fritjof Nansen Nansenpasset. Identitetskortet utstedt av Folkeforbundet første gang i 1922 gjorde det mulig for flyktninger å forflytte seg over landegrenser. I 1942 hadde passet oppnådd anerkjennelse i 52 regjeringer, og gjorde det mulig for blant andre ledende intellektuelle og kunstnere å reise på tvers av landegrenser på søk etter et politisk og intellektuelt tilfluktsted. Det internasjonale Nansenkontoret ble tildelt Nobels Fredspris i 1938 for anstrengelsene for å få passet anerkjent. Nansen mottok selv Nobels Fredspris i 1922 for sitt arbeid med flyktinger og hungersnød i Russland.

Utgangspunktet for forelesningsserien The State of Things, en del av Norges representasjon i den 54. internasjonale kunstbiennalen i Venezia, La Biennale di Venezia, er en samtidig betraktning av prinsippene i Nansenpasset, samt mulighetene for at en nasjons identitet kan påvirkes av nasjonens internasjonale orientering. De første forelesningene i The State of Things vil finne sted under åpningsdagene av i biennalen i juni 2011, med flere følgende forelesninger de neste seks månedene, frem til biennalen stenger i slutten av november. Forelesningsprogrammet er organisert av OCA med Venezias kulturelle og akademiske institusjoner som vertskap, med blant andre Facoltà di Design e Arti ved Università Iuav di Venezia og Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Forelesningene, som presenteres av internasjonale intellektuelle, vil reflektere over temaer som mangfold, Europa, miljøutfordringer, fredsprosesser, menneskerettigheter, kapital, bærekraft, migrasjon, asyl, estetikk og krig. Hvert forelesningsnotat vil ta for seg «tingenes tilstand» i dag, avhengig av forelesernes aktivitetsfelt og research.

En bok med de samlede forelesningsnotatene, og muligens annet tilleggsmateriale, vil publiseres ved forelesningsprogrammets slutt. Gjennom disse ulike dokumentene vil boken tilby et nyansert overblikk over de intellektuelle og politiske utfordringene verden står overfor i dag, sett fra ut fra en samtidig versjon av Nansens rettsbaserte internasjonalisme.

Om Beyond Death: Viral Discontents and Contemporary Notions about AIDS

Den andre delen av Norges representasjon i den 54. internasjonale kunstbiennalen i Venezia, La Biennale di Venezia, består i den norske kunstneren Bjarne Melgaards gjesteprofessorat ved Masterstudiet i kunst ved Facoltà di Design e Arti ved Università Iuav di Venezia. Melgaard gir seg i kast med et av samtidens større problemer, og vil gjennomføre et masterprogram med tittelen Beyond Death: Viral Discontents and Contemporary Notions about AIDS. Programmet er organisert som en serie forelesninger og workshops ledet av Melgaard fra midten av februar til midten av mai 2011. Beyond Death vil resultere i et offentlig kunstprosjekt og en publikasjon som reflekterer temaene som undersøkes under programmets gang. Programmet vil se på både historiske og samtidige aspekter ved AIDS-krisen og dens resonans i samtidig kunst og diskurs.

Gjennom hele programmet bestående av filmvisninger, workshops og forelesninger av Bjarne Melgaard og gjesteforelesere som blant andre litteraturteoretiker Leo Bersani, vil det legges vekt på de sosiokulturelle implikasjonene ved AIDS, og de visuelle og lingvistiske representasjonene som retter seg mot disse.

*
Norges representasjon i Venezia for den 54. internasjonale kunstbiennalen i Venezia, La Biennale di Venezia, i 2011 organiseres av Office for Contemporary Art Norway (OCA) ved OCAs direktør Marta Kuzma og OCAs kurator, Pablo Lafuente, sammen med Peter Osborne, direktør ved Centre for Research in Modern European Philosophy ved Kingston University i London. Undervisningsprogrammet er utviklet i samarbeid med, og med invitasjon fra Angela Vettese, direktør ved Masterstudiet i kunst, Università Iuav di Venezia.

Comments