Fortsatt kommunal støtte til Punkt Ø

Punkt Ø får fra 2013 tilbake støtten som Moss kommune kuttet i 2012-budsjettet. Samtidig er det vedtatt at Momentum Kunsthall skal selges.

Installasjonsbilde fra den 6. Momentumbiennalen, 2011. Foto: Vegard Kleven.

Styringspolitikerne i Moss (H, Frp, V og Krf) stemte i formannskapet mandag 19. mars for rådmannens innstilling om å øke støtten til Punkt Ø med de 500 000 kronene som posisjonen selv tok bort i 2012-budsjettet. Forslaget – med ordlyden «Moss kommune tar sikte på å innarbeide et økt tilskudd til Punkt Ø i budsjett og økonomiplan 2013-2016 som er lik tilskuddet i 2011 + prisjusteringer» – ble dermed enstemmig vedtatt.

– Punkt Ø er svært glade og lettet over at vi fra 2013 er tilbake på 2011-nivå, selv om vi hadde håpet at pengene ble tilbakeført allerede i år, slik SV stemte for, heter det i en pressemelding fra Punkt Ø.

Flertallet i formannskapet stemte dessuten for Punkt Ø-styrets ønske om å selge Momentum kunsthall, men med et tillegg om at «Østfold fylkeskommune forventer at Moss kommune stiller lokaliteter til rådighet slik at Momentum fremdeles kan være en av Nordens beste kunstbiennaler».

Selv om Moss kommune og Østfold fylkeskommune er de største eierne av Punkt Ø, er det opp til styret i Punkt Ø å avgjøre når og hvordan salget skal skje. Punkt Ø melder at de umiddelbart starter arbeidet med å finne nye lokaliteter til Momentumbiennalen, men at de holder en åpning for at Momentum kunsthall blir et av utstillingsstedene for neste års biennale.

Leserinnlegg