Mangler 1,3 millioner til Venezia

OCA mangler 1,3 million kroner til årets norske prosjekt under Veneziabiennalen. Kulturdepartementet har ikke svart på OCAs ønske om et møte.

Marta Kuzma (i hvit kjole) under åpningen av Den nordiske paviljongen i Venezia i 2009. Michael Elmgreen og Ingar Dragset holder tale. Foto: Jonas Ekeberg.

OCA mangler 1,3 million kroner til årets norske prosjekt under Veneziabiennalen. Kulturdepartementet har ikke svart på OCAs ønske om et møte.

Etter mange år med konfliktfylt samarbeid, ble det i fjor besluttet at Den nordiske paviljongen skal gå på rundgang mellom landene. Sverige disponerer paviljongen i år, Finland er tildelt 2013 og Norge 2015. Det betyr at Norge står uten et fysisk et visningsrom under årets biennale. Men det åpner også for nye muligheter.

I november 2009 bevilget Kulturdepartementet 755.000 kroner til en kartlegging av Norges fremtidige visningsmuligheter på biennalen. Deler av dette beløpet er satt av til årets prosjekt. Denne forstudien avdekket at en selvstendig norsk representasjon i Venezia, f.eks. i et tradisjonelt palazzo i nærheten av Rialto, ville koste rundt 3,2 millioner kroner. Dette var bakgrunnen for OCAs budsjettsøknad for 2011. Denne søknaden ble imidlertid avslått.

Som et svar på dette har OCA planlagt et undervisningsprosjekt som involverer Bjarne Melgaard samt en forelesningsrekke med blant annet teoretikerne Jaques Rancière og Judith Butler til årets biennale. Budsjettet for dette opplegget er rundt 2,3 millioner kroner. Omtrent 1 million av dette er foreløpig bekreftet. Det betyr at OCA mangler 1,3 millioner kroner for å dekke utgiftene til prosjektet.

For å sikre årets norske bidrag til Veneziabiennalen har OCA bedt om et møte med Kulturdepartementet. Denne forespørselen sendte OCA i desember. To måneder senere har OCA fortsatt ikke fått noe møte. Nå er det kun fire måneder til utstillingen åpner.

OCA ber nå om en avklaring på ansvarsforholdene for Norges representasjon på Veneziabiennalen.

– Det er nå opp til den norske staten å vurdere på hvilken måte og i hvilken grad Norge ønsker å være representert ved Veneziabiennalen. OCA kan kun gi råd til staten i denne forbindelse. Vi vurderer biennalen som en kulturell begivenhet av stor betydning, sier OCA-direktør Marta Kuzma til Kunstkritikk.

– Dersom OCA må dekke årets Venezia-prosjekt fra sine egne driftsmidler må det øvrige programmet reduseres betraktelig, sier Marta Kuzma.

Leserinnlegg