Lederskifte i Norsk kritikerlag

Anne Schäffer trekker seg som leder av Norsk kritikerlag. Nestleder Øivind Storm-Bjerke vil fungere som leder fram til årsmøtet i april 2013.

Øivind Storm-Bjerke.

Norsk kritikerlag melder i dag at Anne Schäffer av personlige grunner trekker seg som styreleder med umiddelbar virkning.

Schäffer har vært styreleder siden 2009, da hun ble Norsk kritikerlags første kvinnelige styreleder. Før det satt hun i ulike utvalg i laget. I egenskap av styreleder for Norsk kritikerlag fungerte Schäffer også i perioden 2011-2012 som leder av interimstyret for Stiftelsen Kunstkritikk, i forbindelse med Kunstkritikks overgang fra å være et prosjekt under Norsk kritikerlag, til å bli en egen stiftelse.

Anne Schäffer ble ved Norsk kritikerlags årsmøte i 2011 gjenvalgt som styreleder for en ny toårsperiode.

Nestleder Øivind Storm-Bjerke, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, kunstkritiker i Klassekampen og styremedlem i Stiftelsen Kunstkritikk vil fungere som styreleder for Norsk kritikerlag fram til årsmøtet i april 2013.

Leserinnlegg