Kurant i knipe

Kunstinstitusjonene i Tromsø har samlet seg om et opprop for det kunstnerdrevne visningsstedet Kurant, som fra nyttår av er i en usikker finansiell situasjon.

Poster av Kuk & Parfyme (Vebjørn Guttormsgaard Møllberg og Ingrid Forland) under Tromsdalstinden av Tor Erik Bøe. Fra utstillingen Kurant 4 1/2 år. Foto: Kurant.
Poster av Kuk & Parfyme (Vebjørn Guttormsgaard Møllberg og Ingrid Forland) under Tromsdalstinden av Tor Erik Bøe. Fra utstillingen Kurant 4 1/2 år, 2013. Foto: Kurant.

«La den unge kunstscenen i Tromsø blomstre,» oppfordret Markus Degerman, instituttbestyrer ved Kunstakademiet i Tromsø, Leif Magne Tangen, intendant ved Tromsø Kunstforening, og Knut Ljøgodt, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, da de forrige uke gikk sammen om et opprop til støtte for Kurant.

Kurant har i likhet med et annet kunstnerdrevet visningssted i byen, Small Projects, hatt årlige bidrag til drift og utstillingsprogram fra Norsk kulturråd siden 2010, mens det har vært lite økonomisk støtte å hente lokalt. Ved nyttår er det slutt på støtteordningen fra Kulturrådet. Oppfordringen «Redd Kurant!» rettes nå særlig til Tromsø kommune:

«Tromsø har i en årrekke nytt godt av å være vertskap for sentrale kunstinstitusjoner, men kommunens egen satsing på det visuelle kunstfeltet har til nå vært begrenset. Nå er tiden kommet for handling! Vi som ledere av byens etablerte kunstinstitusjoner mener at om Tromsø skal være en kunstby også i årene fremover, må vi satse på unge krefter – morgendagens viktige kunstnere – og sørge for at de har en scene hvor de kan vise seg fram. Tromsø kommune må forplikte seg til å sørge for at Kurant kan leve videre og blomstre som visningssted for unge kunstnere. Det vil for kommunen være en god investering i både kunstens og byens fremtid,» skriver de tre institusjonslederne i oppropet.

Fra utstillingen We just do what we have to do av Geir Backe Altern, Jostein Fox og Tomas Maria. Foto: Kurant.
Fra utstillingen We just do what we have to do av Geir Backe Altern, Jostein Fox og Tomas Maria, 2013. Foto: Kurant.

Kurant ble startet av Line Solberg Dolmen, Geir Backe Altern og Kåre Grundvåg i januar 2009. Stedet har siden stått for en strøm av utstillinger og andre arrangementer, hovedsaklig med unge og uetablerte samtidskunstnere. Underveis har det vært utskiftninger blant driverne, og det er nå Kristin Tårnes, Susanne Sakariassen og Camilla Fagerli som står for den daglige driften.

– Tromsø har et ungt kunstmiljø som er i vekst, noe blant annet Kurant og Small Projects er konkrete resultater av og viktige bidrag til. Det sier seg selv at et slikt miljø hadde hatt lite å bygge på uten visningsarenaer og møteplasser som det vi tilbyr. Ved siden av å ha en viktig funksjon for kunstnere i etableringsfasen, representerer vi også alternativer til mer etablerte kunstinstitusjoner, sier Camilla Fagerli. Hun understreker at driftsstøtten Kurant har fått fra Kulturrådet har vært avgjørende for at stedet har overlevd så lenge som det har gjort.

Hvilke planer og ønsker har dere for Kurant i tiden fremover?

– Vi vil at Kurant skal bli en arbeidsplass for kunstnere, der nye folk med jevne mellomrom kommer inn og setter sitt preg på programmet. Vi ønsker å få på plass en økonomi som gjør at både de som stiller ut og de som jobber her får ordentlig betalt for det. Det er også et viktig poeng for oss at kunstnerne som driver Kurant skal involvere seg kunstnerisk, og ikke bare organisatorisk. Nå jobber vi mer langsiktig med enkelte større prosjekter, samtidig som vi holder fast på å ha åpne rom i programmet for at mer spontane initiativer skal kunne finne sted.

Hva gjør dere nå med den økonomiske situasjonen?

– Vi jobber med ulike alternative løsninger, og satser på at vi skal klare å fortsette å drive i de lokalene vi har i dag. Vi ser håp i arrangørstøtten som er foreslått i statsbudsjettet. I tillegg jobber vi for å få økt finansiering fra kommunen og fylket, og ser på mulighetene for samarbeid med næringslivet. Det er ikke aktuelt å gå tilbake til start da man kun baserte seg på prosjektstøtte og dugnadsarbeid.

Oppropunderskriver Leif Magne Tangen, som tidligere i år tiltrådte stillingen ved Tromsø Kunstforening, legger for sin egen del til at det møtet han hadde med Tromsøs unge kunstscene da han var medkurator for utstillingen Shipyards and other forgotten stories på Kurant i januar 2014 var utslagsgivende for ham da han bestemte seg for å takke ja til jobben.

– Tromsø uten Kurant er nesten utenkelig, sier han i en pressemelding.

Fra åpningen av utstillingen Kurant 4 1/2 år. Foto: Kurant.
Fra åpningen av utstillingen Kurant 4 1/2 år, 2013. Foto: Kurant.

Artikkelen ble rettet 16.10.2014 (faktaopplysninger i fjerde avsnitt).

Leserinnlegg