Kunstkritikk søker ansvarlig redaktør/daglig leder

Stiftelsen Kunstkritikk søker ansvarlig redaktør/daglig leder for en åremålsperiode på fire år. Søknadsfristen er 1. september.

Kunstkritikk holder til på Kunstnernes Hus. Foto: Hedda Grevle Ottesen
Kunstkritikk holder til på Kunstnernes Hus. Foto: Hedda Grevle Ottesen

Fra 1.1.2014 er det ledig 80% åremålsstilling som ansvarlig redaktør/daglig leder for nettidsskriftet Kunstkritikk.

Som ansvarlig redaktør har du ansvaret for profil og innhold på Kunstkritikks norske, nordiske og internasjonale nettsteder. Du leder et lag bestående av redaksjonssekretær, nordiske redaktører og en rekke frilansskribenter og arbeider både med langsiktig utvikling og daglig redaksjonell drift. Du styrer det redaksjonelle arbeidet, holder kontakt med skribentene, bestiller og redigerer tekster og koordinerer oversettelser. Som ansvarlig redaktør skriver du også egne artikler og har en tydelig stemme i den norske og internasjonale kunstdebatten. Kunstkritikks redaksjonelle struktur tilsier at du fortrinnsvis er bosatt i Oslo og har norsk som morsmål.

Som daglig leder av Stiftelsen Kunstkritikk har du også økonomisk og administrativt ansvar for virksomheten og fungerer som styrets sekretær.

Vi søker etter en person som er faglig sterk, ambisiøs, skrivefør og brennende opptatt av kunst og kritikk. Redaktøren må beherske kunstjournalistikkens ulike sjangere, fra kritikk og kommentar til rene nyhetssaker. Gode språkkunnskaper og erfaring med redaksjonelt arbeid er en forutsetning. Administrativ og økonomisk erfaring samt personlige egenskaper vil også bli vektlagt.

Stillingen er en åremålsstilling på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode. Arbeidstid og lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til ansvarlig redaktør/daglig leder Jonas Ekeberg på telefon 415 05 202 eller styreleder Petter Snare på telefon 907 76 661. Søknad med cv sendes Petter Snare på adressen petter.snare@kunstkritikk.no senest den 1. september 2013.

Denne utlysningsteksten ble sist oppdatert den 21. august 2013.

Leserinnlegg