Kunstkritikerprisen 2011 til Per Inge Bjørlo

Per Inge Bjørlo mottok i går kveld Kunstkritikerprisen 2011 for sin store retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter.

Per Inge Bjørlo mottok Kunstkritikerprisen 2011 på DogA i Oslo i går. Foto: Mariann Enge.

Under et arrangement på DogA i Oslo i går kveld delte Norsk kritikerlags kunstseksjon ut Kunstkritikerprisen 2011. Prisen gikk til Per Inge Bjørlo, for hans store retrospektive utstilling på Henie Onstad Kunstsenter 20. oktober 2011 – 26. februar 2012. Utstillingen ble forrige måned sendt videre til Bergen Kunstmuseum, hvor den kan sees til og med 27. mai.

Bjørlo mottok prisen i konkurranse med to andre nominerte utstillinger: Snorre Ytterstads Squared Target på Museet for samtidskunst, 24. juni – 18. september 2011 og Lillehammer kunstmuseums Blikkfang: Museet studerer sin samling og sitt bygg, 22. oktober 2011 – 29. januar 2012.

«Med alvor og konsekvens har Bjørlo gjennom de tre tiårene utstillingen dekker utviklet et utpreget personlig kunstnerskap som er umiddelbart gjenkjennelig, men likevel alltid med evne til å forundre og sette nye tanker i sving,» heter det i begrunnelsen for tildelingen. Det fremheves for øvrig at Bjørlo med sin utradisjonelle materialbruk og sine rominstallasjoner har vært en nyskaper i norsk samtidskunst, og at anmeldere omtalte den retrospektive utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter som en overbevisende demonstrasjon av et mangefasettert kunstnerskap med både norsk og internasjonal betydning.

Kurator for utstillingen, Caroline Ugelstad, takket for prisen på vegne av Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Mariann Enge.

Det er fjerde gang at Norsk kritikerlag deler ut Kunstkritikerprisen, som er en utmerkelse som tildeles det kunstprosjektet medlemmene av Kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som er gått. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner og stemmegivning fra Seksjon for kunsts ca. 100 medlemmer. Prisvinneren mottar en statuett som er utformet av billedkunstner Arne Nøst.

Tidligere mottakere av Kunstkritikerprisen er Bergen Kunsthall (2008), Michael Elmgreen og Ingar Dragset (2009) og Henie Onstad Kunstsenter (2010).

Leserinnlegg