Kunstfaglig sterkt styre

Petter Snare er ny styreleder for Stiftelsen Kunstkritikk som avholdt sitt første årsmøte sist helg. – Et stort løft for Kunstkritikk, sier fungerende redaktør Erlend Hammer.

Fra venstre: Petter Snare (styreleder), Hanne Hammer Stien (styremedlem), Johanne Nordby Wernø (styremedlem) og Nora Nerdrum (vara). Foto: Margunn Vikingstad.

Lørdag 14. april valgte Stiftelsen Kunstkritikks årsmøte et kunstfaglig sterkt styre med Petter Snare, kemner, kunstsamler og tidligere partner i Standard (Oslo), som styreleder.

– Det er et privilegium å være med å utvikle det som har blitt en viktig arena i norsk og nordisk kunstliv, sier Snare til Kunstkritikk.

– Kunstkritikk har blitt et relevant og viktig sted for kritikere og kunstfag. Det tror jeg den vil være fremover også, og at stadig flere vil bruke Kunstkritikk som en ressurs og et sted for innsikt. Jeg håper å kunne være med på å bygge organisasjonen videre til å få en stabil og trygg vekst etter hvert som Kunstkritikk får flere brukere, skribenter og medier. For meg blir det viktig å forsikre meg om at Kunstkritikk har et rammeverk som gir en trygg organisasjon og økonomi som forutsetning for driften, og forhåpentligvis legge til rette for en stiftelse som har visjoner, retning og muligheter for vekst.

Etter at Stiftelsen Kunstkritikk ble fristilt fra Norsk kritikerlag for et år siden har styret i Norsk kritikerlag fungert som stiftelsens interimstyre. Årsmøtet valgte styret basert på innstillingen fra valgkomitéen, som består av arbeidsutvalget i Norsk kritikerlags seksjon for kunst. Det nye styret består av Per Odd Bakke, kunstner og avdelingsdirektør for landsdekkende program ved Nasjonalmuseet, Øivind Storm Bjerke, kritiker for Klassekampen og professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Hanne Hammer Stien, stipendiat ved Universitetet i Tromsø, og Johanne Nordby Wernø, frilans kritiker og kurator. Vara ble Nora Ceciliedatter Nerdrum og Marit Kristine Flåtter.

Fungerende redaktør Erlend Hammer har stor tro på at det nye styret vil gå inn i et fruktbart samarbeid med Kunstkritikks redaksjon.

– Norsk kritikerlag har vært en svært god samarbeidspartner for Kunstkritikk, og tidsskriftet hadde aldri kunne utvikle seg dit det er i dag uten dette samarbeidet. Når den selvstendige stiftelsen nå får et styre der alle medlemmene kommer fra billedkunstfeltet, er dette imidlertid et stort løft. Selv om styrets primære funksjon er å sikre forsvarlig drift og vekst, vil det nye styret kunne fungere som en kunstfaglig svært interessant samtalepartner for redaktøren.

Leserinnlegg