Kun 13 søkere til Nasjonalmuseet

Nåværende direktør Audun Eckhoff, KODE-direktør Karin Hindsbo og tidligere direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum Knut Ljøgodt, er blant søkerne til direktørstillingen på Nasjonalmuseet.

Audun Eckhoff. Foto: Bjarne Bare/Kunstkritikk.

I dag ble listen over søkere til direktør-stillingen på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design offentliggjort.

Listen teller kun 13 søkere, og ingen er unntatt offentlighet. Svært få av dem kommer fra nordiske eller internasjonale direktørstillinger. De mest profilerte eksterne søkerne er Karin Hindsbo og Knut Ljøgodt. I tillegg søker museets nåværende direktør, Audun Eckhoff.

Kunsthistorikeren Karin Hindsbo har vært direktør ved KODE Kunstmuseene i Bergen siden 2014. Før det var hun direktør ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand og kunstnerisk leder ved Kunsthal Aarhus.

Karin Hindsbo. Foto: Dag Fosse.

Også Knut Ljøgodt er kunsthistoriker, og var direktør for Nordnorsk Kunstmuseum fra 2008 til 2016, der han blant annet sto bak etableringen av Kunsthall Svalbard, og den mye omtalte internasjonale lanseringen av maleren Peder Balke.

– Jobben som direktør for Nasjonalmuseet er en av de mest spennende kulturlederjobbene i Norge. Styret er derfor glad for at det er flere dyktige kandidater til stillingen. Styret har prioritert arbeidet med åremålsstillingen svært høyt, og vi regner med at vi skal kunne ta vår endelige beslutning innen kort tid, sier den ferske styrelederen Linda Bernander Silseth i en pressemelding.

Ifølge Aftenposten skal styret foreta ansettelsen på søndag og informere museets ansatte mandag morgen.

Direktør Knut Ljøgodt ved åpningen av Kunsthall Svalbard. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Søknadsfristen var opprinnelig satt til utgangen av 2016, men ble forlenget til 31. januar 2017, fordi det ble innsatt nytt styre i begynnelsen av desember. Museet har brukt rekrutteringsfirmaet ISCO Group for å finne kvalifiserte søkere.

Stillingen ble utlyst i nasjonalt og internasjonalt fra 11. november 2016, men ble varslet av det tidligere styret allerede i juni med denne pressemeldingen:

«Direktør Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet har en åtte års åremålskontrakt som utløper 25.3.2017. Styret har av prinsipielle årsaker besluttet en full utlysning av stillingen. Styret ved Nasjonalmuseet håper på en god tilgang av søkere, inkludert nåværende direktør.»

Styrets formulering ble mye kritisert for å skremme bort kvalifiserte søkere. Advokat og arbeidsrettsekspert Jan Tormod Dege uttalte til Dagbladet at med «denne utlysning – som i beste fall kan sies å være klønete – kan det lett tenkes at personer med større egnethet til stillingen enn det Eckhoff har, unnlater å søke. Hvis det er riktig, har ikke styret skjøttet sitt verv på en forsvarlig måte».

Ved siden av Hindsbo, Ljøgodt, og nåværende direktør Eckhoff, er søkerne til direktørstillingen:

Tirill Bie, lærer fra Hammerfest.

Ercole Egizi, Creative Executive Director i reklamebransjen, Riga.

Monica Eriksen, senterleder ved kjøpesenteret Oslo City.

Björn Geldhof, kunstnerisk leder ved Yarat Contemporary Art Space i Baku.

Randi Beate Bergum Govertsen, teamleder fra Oslo.

Thorbjørn Johan Gaarder, Chief Credit Officer fra Oslo. Gaarder er tidligere medieomtalt for å søke på et utall profilerte lederstillinger.

Ri Leilei, arbeidssøker fra Oslo.

Emrah Sezgin, norsk administrerende direktør for sengeprodusenten Ixira Beds, fra Oslo.

Eleni Vassilika, egyptolog, og tidligere direktør for det kulturhistoriske Museo Egizini i Torino. Nå forskningskonsulent bosatt i London.

Morten Viskum, kunstner og direktør for Vestfossen Kunstlaboratorium. Bosatt i Oslo.

Comments