Konstnären kravlar fram

Vi måste skaka av oss den löjliga professionaliteten som marknaden och byråkratin tvingar in oss i, och på nytt se hur märkligt det faktiskt är att konst görs.

Oscar Guermouche, Sista brevet till Sverige, 2017.

Att vara konstnär är enligt den lära som tagit över den samtida konstoffentligheten inte en identitet, utan ett yrke. Den professionelle konstnärens expertkompetens handlar inte om att arbeta i en viss teknik, utan om förmågan att göra konst utifrån givna förutsättningar. Konstaktivister vill veta vilka samhällsproblem som behöver lösas för att erbjuda nya lösningar utifrån sin förmåga att tänka kreativt, medan kommersiella konstnärer kalibrerar sin verksamhet utifrån vad återförsäljaren säger intressera köparna. Den här nya flexibiliteten eller lyhördheten – varför inte säga tjänstvilligheten – är vad professionaliteten väsentligen består i. Om galleristen, curatorn och konstbyråkratens tidigare var till för att hjälpa konstnären, så verkar dagens idealkonstnär tvärtom vara till för att förverkliga dessa aktörers målsättningar.

Men det finns tecken på att konstnärerna har börjat tröttna. På konstnärsdrivna 3:e våningen i Göteborg har Linda Tedsdotter curaterat utställningen Revision som vill formulera ett alternativ till den här modellen genom att istället låta konstnärernas vardag träda i förgrunden. Konceptet för utställningen är konstnären som skatteplanerare. När konsten till varje pris måste vara nyttig så går konstnärerna i Revision all in och gör saker som är till gagn för dem själva. Bo Melin byggt en skraltig veranda. Den ser fattig ut, men är ändå klart bättre än ingen veranda alls. Den är en vision om – nej mer, ett hävdande av konstens behov av fritid. Kostnaderna kan Melin nu dra av som arbetsmaterial, men han kan ändå softa på sin veranda i sommar. Johan Zetterquist, som i sin konst har jobbat mycket med bilar, har aldrig haft råd med körkort – förrän nu, medan Carolina Falkholt kan ståta med en guldtand och Loulou Cherinet har rest till en plats som hon tidigare bara har besökt «i en kollektiv opiumdröm», osv.

Karolina Falkholt, Ett hål att fylla, 2017. Foto: Attila Urban.

Gemensamt är att konstnärerna har blivit sina egna uppdragsgivare, genom att låta verken bli förevändningar för att skaffa sig något som de vill ha, men annars inte skulle ha råd med. I de här verken som gjorts kring privata investeringar blurras gränsen mellan konst och liv till fullständig upplösning. Konstnären blir den som inte bara måste sälja sin arbetskraft utan hela sitt liv, utan att ens kunna dra av för alla omkostnader. Tjänstvilligheten framstår som en både konstnärlig och privatekonomisk förlustaffär, vilket visar att vi borde tänka på konsten i andra termer än som arbete och ekonomi.

I utställningen finns även andra grepp på det konstekonomiska. Bland annat har Annika von Hausswolff gjort en artist’s book, som är gratis att ta. Få gester i konsten är idag så kraftfulla som försöken att instifta en relation till konst som inte filtreras genom ekonomin. Om det vittnar också mediebevakningen av Niclas Malmströms utställning Priceless Works som visades på Passagen i Linköping tidigare under våren. Hans verk är visuellt starka och handlar om död och utplåning och den komiska här på jordskorpan, men det absolut enda som rapporterades i tidningar, tv och radio var att han gav bort dem till vem som helst som ville ha dem.  

Men det är samtidigt lätt att förstå det intresset, för precis som i Revision så är det faktiskt en hållbar modell som Malmström föreslår. Mycket få konstnärer lever på att sälja sina verk. Och när de säljer finns det ofta en mellanhand som tar en stor del av kakan. Jag har aldrig hört talas om en konstnär som har fått ett förskott av en gallerist, medan historierna om hur svårt de har att få ut sina pengar från dem florerar ganska brett. Om det stämmer är det ju på konstnärernas kredit som försäljningen sker. För en del kan det nog fungera bra, men många konstnärer som drömmer om en gallerist kunde kanske hellre ge bort konsten, utan att det skulle påverka henoms ekonomiska situation negativt. Men det skulle nog kunna påverka konsten en hel del!

Klas Eriksson, Lullabuy Bye (God natt – min skatt), 2017. Foto: Attila Urban.

Man skulle kunna tro att Malmströms idé att skänka bort konsten var en del av ett övergripande tema, som ett sätt att gestalta konstnärens självutplånande. Men icke. Det är bara oväsentligheterna han vill få bort ur relationen till konsten. I en värld där även kärleken till sina barn förstås som en investering i humankapital är konstnären i Malmströms vision den som försöker befria sig från ekonomins påverkan på tänkandet och begären. Det här ger också utslag i själva utställningsformen. Nytt och gammalt blandades på ett sätt som bröt mot distinktionen mellan en ny utställning och en retrospektiv. Det var som om verken var befriade, inte från tiden kanske, men från kapitalets tid, och istället kunde leva sina egna liv. Är konstnären helt enkelt den som skapar små liv av icke-organisk art? När jag gick hem med Annika von Hausswolffs verk från Revision så var det som att komma hem med ett nyfött barn. Överdrift? Jag är inte säker. Det var i alla fall något helt annat än känslan av att förvalta något, och absolut någonting annat än att bli ägare. Konsten blev krävande och värnlös på ett nytt sätt, och tycktes komma med frågan: «vad ska vi göra nu för att det här ska bli någonting bra för oss?»

Niclas Malmströms, Every Grain of Sand I, 2017.

Om det ekonomibefriade är ett annat medium för konsten, som ger en annan upplevelse, så är detta medium knappast främmande för den. Det är ju tvärtom konstens själva nerv att den är «gratis», grundlös eller opåkallad! Konst blir inte till för att vara nyttig, utan av betydligt dunklare drivkrafter och avsikter. Kanske ligger det viktiga med konstskapandet rentav i att det är där, och inte på så många andra håll, som helt oväntade drivkrafter och viljor kan födas. Det är i konsten som mutationer kan ske som sedan ger utslag i det sociala. Om detta inte passar med den rådande situationen, så är det, om vi ska tro Adorno, inte de sämsta eftersom «endast det som inte passar in i den här världen är sant».

Dagens ideal om konstnären vänder istället på ordningen och vill att målet definieras först, vilket underskattar konstens förmåga styra mot nya situationer och mål av egen kraft. Det är det man känner när man tar sig an ett gratisverk. Och den effekten är ju viktig på riktigt, till skillnad från problemlösarkonsten som är meningslös för alla utom för dem som styr över den. Det viktiga nu är att se hur det är möjligt att återerövra konsten från marknaden och byråkraterna. Niclas Malmström och konstnärerna i Revision visar två modeller, men vi kan alla bidra till att skaka av oss den löjliga professionaliteten och på nytt se hur märkligt det faktiskt är att konst görs. Vi måste fråga oss hur vi så väl som möjligt kan leva tillsammans med det som konstnärerna gör, och kanske rentav låta oss ledas av det.

Bo Melin, Veranda, 2017. Foto: Attila Urban.

Comments (5)