Dialog som det nye kunstparadigmet

I sin lekne essayblogg om Hege Fabers doktoravhandling inviterer Palmyre Pierroux leserne til å delta

I sin lekne essayblogg om Hege Fabers doktoravhandling inviterer Palmyre Pierroux leserne til å delta. Formen er basert på Fabers dialogiske kunstbegrep, der betrakteren er medskaper og hvor kunstverket er blitt en uavsluttet størrelse. Pierroux’ analyse av Fabers avhandling inviterer leseren til å komme med innlegg underveies. Her er også kritikeren blitt medskaper, ikke bare en vurderende fortolker.
les mer


Leserinnlegg