Iscenesettelse av egen begravelse

I København arrangeres det i morgen en begravelsesseremoni for Claus Beck-Nielsen, som erklærte seg selv død allerede i 2001. Den nå navnløse personen bak prosjektet er imidlertid ikke alene om å ville iscenesette sin egen begravelse.

«Gå med i Claus Beck-Nielsens ligtog fra Glyptoteket og deltag i hans begravelse på Assistens Kirkegård lørdag 9. oktober. Ligtoget afgår til fods fra Glyptoteket til Assistens Kirkegård. Alle kan og bør deltage!» Slik lyder invitasjonen til Claus Beck-Nielsens Funus Imaginarum.

Das Beckwerk, Funus Imaginarum. Foto: Sofie Amalie Klougart.

Den danske forfatteren, performancekunstneren, dramatikeren og musikeren Claus Beck-Nielsen erklærte seg død allerede i 2001, og har siden presentert seg som navnløs forvalter av Claus Beck-Nielsens liv og verk, også kjent som Das Beckwerk, et prosjekt som på ingen måte har ligget dødt de siste årene.

Funus Imaginarum presenteres som en markering av «identitetens & statsborgerens død», begrunnet i et utopisk ønske om å bli fri fra de begrensningene den faste identiteten setter. Etter forbilde av en gammel romersk skikk ( i forbindelse med keiserlige begravelser hvor kroppen var tapt), er det laget en kopi av Claus Beck-Nielsen i voks, og denne dukken har nå ligget på likskue en uke. Begravelsen skal følges av «100 dagers sorg og refleksjon», blant annet med et seminar i samarbeid med Københavns Universitet, med tittelen Who or what is really alive today?

Mannen som tidligere het Claus Beck-Nielsen er imidlertid ikke alene om å ville arrangere sin egen begravelse. Under overskriften Let’s talk about our Funerals ble det i sommer arrangert en samtale mellom Das Beckwerk og Sophie Calle på Louisiana – hvor man for øvrig fortsatt, frem til 24. oktober, kan se en rekke av Calles verker. I samtalen fortalte Sophie Calle om sine planer om å iscenesette sin egen begravelse, som en slags «generalprøve».

I følge the Guardian vil også performancekunstneren Marina Abramovic gjøre en iscenesettelse av sin egen begravelse, i den nye teaterforestillingen The Life and Death of Marina Abramovic, hvor hun samarbeider med regissøren Robert Wilson, skuespilleren Willem Dafoe og sangeren Antony Hegarty.

Leserinnlegg