Internasjonalt kuratorteam til LIAF 2013

Lofoten International Art Festival (LIAF) har utpekt norske Anne Szefer Karlsen, egyptiske Bassam El Baroni og spanske Eva González-Sancho som kuratorer for neste års utgave av festivalen.

Bassam El Baroni.

Lofoten International Art Festival (LIAF) har nå offentliggjort at Hordaland kunstsenters leder Anne Szefer Karlsen, sammen med kuratoren og kunstkritikeren Bassam El Baroni fra Egypt og Eva González-Sancho, spansk frilanskurator med base i Frankrike, er valgt som kuratorer for LIAF 2013.

– Vi hadde et ønske om å sette sammen et kuratorteam som i større grad reflekterer den internasjonale profilen til festivalen, sier Helga-Marie Nordby, leder for LIAFs styringsgruppe, som har stått bak utvelgelsen, og som for øvrig består av Martin Jensen, Vemund Thoe, Harold Hesten og Sabrina van der Ley.

– Anne Szefer Karlsen, Bassam El Baroni og Eva González-Sancho er alle dyktige og interessante kuratorer som både har en sterk lokal forankring og et omfattende internasjonalt fokus i sin praksis. Dette er også det LIAFs identitet bygger på: møtet mellom det lokale og internasjonale. Vi tror dette teamet vil fungere godt sammen og ha et fruktbart samarbeid – vi er veldig fornøyd med sammensetningen. Kuratorene uttrykker at de er veldig motiverte, og gleder seg til å jobbe sammen og med festivalen. Dette blir en LIAF alle bør få med seg, sier Nordby.

Lofoten Kunstfestival ble startet i 1991, som en lokal kunstutstilling med et bredt spekter av uttrykk og med en regional profil. Fra 1999 ble festivalen gitt en internasjonal profil og endret navn til Lofoten International Art Festival. Siden 1999 har LIAF blitt arrangert syv ganger, og festivalen arrangeres nå hvert andre år.

Anne Szefer Karlsen.

– Det blir spennende å jobbe med LIAF, som er en biennale i utvikling, sier Anne Szefer Karlsen til Kunstkritikk. – Jeg gleder meg til samarbeidet med Bassam El Baroni og Eva González-Sancho, og ser frem til å jobbe med LIAF og kunstnerne som skal delta. El Baroni og González-Sancho har begge gjort veldig godt arbeid tidligere både i biennale- og institusjonssammenheng, og sammen har vi et bredt internasjonalt nettverk. Det skal bli interessant å se hvordan vi kan skape en best mulig utstilling i og for Lofoten, sier Szefer Karlsen, som kan fortelle at de tre kuratorene skal ha sitt første møte i Lofoten i juli.

Utover sin nåværende stilling som leder av Hordaland kunstsenter i Bergen, hvor hun har kuratert en rekke utstillinger og seminarer, har Anne Szefer Karlsen kuratert utstillinger for andre institusjoner slik som Bergen Kunstmuseum, L’appartement 22 og Oslo Kunstforening. Hun var også med på å grunnlegge Flaggfabrikken – Senter for fotografi og samtidskunst (2002-2008) og Ctrl + Z Publishing (2006 -), der hun fortsatt fungerer som redaktør.

Bassam El Baroni er direktør og medgrunnlegger av Alexandria Contemporary Arts Forum (ACAF) og var co-kurator for Manifesta 8 i Murcia, Spania. Andre prosjekter inkluderer det pågående elektroniske samarbeidet ARPANET Dialogues, med Jeremy Beaudry og Nav Haq, publikasjonen Fifteen Ways to Leave Badiou, 2011 og utstillingen Trapped in Amber, co-kuratert med Helga-Marie Nordby på UKS, 2009. Han holder for tiden på med en PhD i Curatorial/Knowledge-programmet ved Goldsmiths College og er kurator for utstillingen When it Stops Dripping from the Ceiling (An Exhibition That Thinks About Edification) som åpner i Kadist Art Foundation i Paris juni 2012.

Eva González-Sancho.

Eva González-Sancho var direktør og kurator for Frac Bourgogne (Fonds Regional d’Art Contemporain, Dijon, Frankrike) fra 2003 til 2011 og ved établissement d’en Face Projects (Art Projects Office, Brussel, Belgia) fra 1998 til 2003. I følge pressemeldingen fra LIAF kretser hennes interesser rundt problemstillinger knyttet til det offentlige rom, persepsjon av rom og rommets funksjon i utstillingssammenheng, og relaterer seg ofte til språk og tekst som stiller spørsmål ved på sammenhengen mellom selvforståelse og persepsjon av et gitt sted eller i lesninger av historien.

Tidligere kuratorer for LIAF har vært Tor Inge Kveum (NO), Vibeke Sjøvoll (NO), Gry Ulrichsen (NO), Göran Christenson (SE), Maaretta Jaukkuri (FIN), Taru Elfving (FIN), Richard Borgström (SE), Helga-Marie Nordby (NO), Thora Dolven Balke (NO) og Linn Pedersen (NO).

Leserinnlegg