Innleder prosjekt om situasjonistbevegelsen

To kvelder med forelesninger og diskusjoner på Moderna Museet i Stockholm denne uken utgjør startskuddet for en serie hendelser, seminarer og utstillinger viet situasjonistbevegelsen.

På Moderna Museet i Stockholm denne uken, 1. og 2. desember, arrangeres to kvelder med forelesninger og diskusjoner om situasjonistbevegelsen. Arrangementene utgjør startskuddet for det multinasjonale prosjektet Alla kungens hästar, en serie hendelser, seminarer og utstillinger som vil undersøke situasjonistbevegelsen, betraktet som den europeiske etterkrigstidens siste og mest innflytelsesrike avantgarde.

Jacqueline de Jong, som var medlem i L’Internationale Situationniste men ble utestengt 1962 og da grunnla tidsskriftet the Situationist Times, kunstnerduoen Claire Fontaine, bestående av Fulvia Carnevale og James Thornhill, kunsthistorikeren og kuratoren Roberto Ohrt, som har skrevet en av de viktigste bøkene om situationistbevegelsen og som kuraterte en stor utstilling om Guy Debord på ZKM i Karlsruhe 2001, og den danske kulturkritikeren Mikkel Bolt, som har skrevet mye om situasjonistene, særlig de skandinaviske seksjonene, kommer alle til Moderna Museet for å delta på arrangementene denne uken, sammen med museets nye direktør, Daniel Birnbaum.

Prosjektet Alla kungens hästar – for øvrig en tittel tatt fra romanen Tous les chevaux du roi fra 1960, skrevet av en av ur-situasjonistene, Michèle Bernstein, som da var gift med Guy Debord – organiseres i samarbeid med Moderna Museet, initiert av Daniel Birnbaum og Kim West og med Camilla Carlberg som ansvarlig intendent, og vil følge den Situasjonistiske Internasjonalen og dens nettverk av tilknyttede grupper og seksjoner til ulike steder i Europa.

Det legges vekt på at den Situasjonistiske Internasjonalen hørte til et stort nettverk av grupper, der det som fant sted i periferiene, i utelukkede eller marginaliserte seksjoner, ofte var like vesentlig som det som skjedde i bevegelsens ideologiske sentrum. Prosjektet vil særlig fokusere på hvilke historier det gjenstår å fortelle om situasjonistbevegelsen, og i hvilken forstand den lever videre i samtidens kunstneriske, teoretiske og politiske praksiser.

Leserinnlegg