Fia Backström og Andreas Eriksson til Venezia

Kunstnerne Fia Backström og Andreas Eriksson kommer til å representere Sverige på Veneziabiennalen 2011. Kurator vil være Magnus af Petersens.

I april i år ble det klart at det er slutt på det nordiske samarbeidet under Veneziabiennalen, og at man i tiden fremover i stedet kommer til å la Sverre Fehns paviljong i Venezia gå på rundgang mellom de nordiske landene. Utover dette må man eventuelt organisere utstillinger andre steder. I 2011 er det Sverige som disponerer den nordiske paviljongen alene.

I en pressemelding fra Moderna Museet kunngjøres det i dag at Sverige kommer til å være representert ved Fia Backström og Andreas Eriksson, som deltar med to separate prosjekter. Kurator vil være Magnus af Petersens.

Den nordiske paviljongen, Veneziabiennalen. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet.

I følge pressemeldingen er kunstnerne Fia Backström og Andreas Eriksson i gang med å lage nye verk til biennalen, og disse prosjektene vil bli presentert i en ny pressemelding etter hvert som de er kommet lenger i arbeidet.

Fia Backström (f. 1970) har de siste ti årene bodd og arbeidet i New York, hvor hun har deltatt i en rekke utstillinger og prosjekter, som Whitney-biennalen 2008 og Performa 2009. I årets utgave av Modernautställningen deltar hun med verket Arbetaren genom tiderna som ble presentert som en performance men som også er med som i form av en dokumentasjon.

Fia Backström arbeider med hendelser, performance og prosjekter som stiller spørsmål ved våre vante forestillinger om hva en utstilling kan bestå av – dets institusjonelle sammenheng, dialogen med publikum og også kunstverkene som presenteres, heter det i pressemeldingen fra Moderna Museet. Videre sies det om Backström at hun av og til benytter andre kunstneres arbeider som en del av sine verk og at hun velger arbeidsmetoder og medier utfra de sammenhengene og tematikkene hun for øyeblikket interesserer seg for, men at hun stadig kommer tilbake til emner som politikk, opphavsrett og bilders meningsskapende evne.

Andreas Eriksson (f. 1975) arbeider innenfor en rekke ulike teknikker og medier som maleri, skulptur, fotografi, installasjon og nå også film. Han arbeider konseptuelt men samtidig med en visuell følsomhet, sies det i presentasjonen av ham. I 2007 ble han tildelt 2007 Art Balois-prisen ved Art Basel Statement. Han har hatt en større separatutstilling på MUMOK (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig) i Wien 2008 samt deltatt i en rekke gruppeutstillinger.

Andreas Erikssons kunst har i de seneste årene vært intimt knyttet til stedet der den blir laget – landskapet omkring atelieret på Västergötlands landsbygd. På slutten av 90-tallet levde og arbeidet Andreas Eriksson i Berlin, og sto mitt i en intensiv fase av en internasjonal karriere med flere store utstillinger, da han ble rammet av el-overfølsomhet og ble nødt til å flytte langt fra bymiljø, folketetthet og den store elektriske strålingen som følger et urbant liv. Andreas Erikssons kunst har alltid hatt en sterk kobling til den sammenhengen den skapes i, så den radikale forandringen i hans tilværelse speiles derfor også i kunsten hans. Små hendelser og observasjoner fra hverdagen og naturen blir utgangspunkt for metaforiske og eksistensielle refleksjoner, heter det i pressemeldingen fra Moderna Museet.

Kurator for Sveriges bidrag til Veneziabiennalen vil være Magnus af Petersens (f. 1966), som har vært intendant for samtidskunst ved Moderna Museet siden 2002 og gruppeleder for Utstillinger og samling siden 2006. Han har ansvar for museets samling med internasjonal kunst fra 1965. Tidligere har han vært kurator ved Färgfabriken, utstillingsprodusent ved Riksutställningar, leder for Xposeptember Stockholms fotofestival samt redaktør for kulturtidsskriftet Hjärnstorm.

Leserinnlegg