Eeg-Tverbakk slutter ved Kunsthall Oslo

Etter to år som daglig leder ved Kunsthall Oslo, har Per Gunnar Eeg-Tverbakk nå trukket seg. Stillingen er ikke lyst ut, men dekkes opp internt med en omfordeling av ansvarsområder.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk avsluttet 1. oktober sitt engasjement som daglig leder ved Kunsthall Oslo, drøyt to år etter at han sammen med Will Bradley startet opp kunsthallen i Barcode-rekken i Bjørvika.

Kunsthall Oslo har siden oppstarten høsten 2010 hatt et høyt aktivitetsnivå med et mangfoldig og til dels tverrfaglig program med utstillinger, performance, konserter, opplesninger og andre arrangementer, og fra og med inneværende år har de også ansvaret for å programmere kunsten på Oslo S.

Det er personlige årsaker som gjør at Eeg-Tverbakk nå avslutter sitt engasjement som daglig leder i Kunsthall Oslo.

– Min kone og jeg er i ferd med å adoptere et nytt barn. Jeg ønsker derfor en mer fristilt arbeidssituasjon og tar rollen som frilanser. Jeg jobber med flere prosjekter, blant annet for Kunsthøgskolen i Oslo. Her skal jeg utarbeide undervisningen for det nye planlagte masterprogrammet «kunst og offentlighet» som settes i gang av Kunstfag. Jeg jobber også som kunstnerisk rådgiver, blant annet for Oslo Lufthavn, sier Eeg-Tverbakk til Kunstkritikk.

Eeg-Tverbakks stilling vil ikke bli utlyst, men hans ansvarsområder deles nå mellom Will Bradley og Kathrine Wilson, som får tittelen fungerende daglig leder.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk kommer fremover til å være tilknyttet Kunsthall Oslo som styremedlem.

Leserinnlegg