dOCUMENTA (13) med stort kuratorisk team

Kunstnerisk leder Carolyn Christov-Bakargiev har knyttet til seg en rekke «agenter», rådgivere og kunstnere i utformingen av dOCUMENTA (13).

På nettsiden til dOCUMENTA (13) er det nå lagt ut en redegjørelse for pressekonferansen som ble avholdt i Berlin på fredag, 29. oktober, hvor det blant annet ble offentliggjort at Marta Kuzma, direktør ved OCA, Office for Contemporary Art Norway, vil inngå i et team som under kunstnerisk leder Carolyn Christov-Bakargiev skal være med på å utarbeide utstillingen som skal åpne 9. juni 2012.

Fra pressekonferansen i Berlin 29. oktober 2010. Foto: dOCUMENTA (13).

På pressemeldingen ble det kunngjort at Christov-Bakargiev har med seg en rekke «agenter», rådgivere og kunstnere i planleggingen. I løpet av 2009 og 2010 har hun reist rundt og bygget opp en stor gruppe personer som hun trekker med inn i prosessen. Mer enn halvparten av de deltakende kunstnerne er allerede invitert og i ferd med å forberede prosjekter for dOCUMENTA (13).

Teamet av «agenter», som Marta Kuzma inngår i, består for øyeblikket også av Leeza Ahmady, Ayreen Anastas & Rene Gabri, Sofía Hernández Chong Cuy, Sunjung Kim, Koyo Kouoh, Joasia Krysa, Raimundas Malašauskas, Chus Martínez, Lívia Páldi, Hetti Perkins, Eva Scharrer, Kitty Scott, og Andrea Viliani. Agentene skal bidra på forskjellige måter, og vil i ulik grad delta i arbeidet. Noen vil være tettere tilknyttet og arbeide mer sammenhengende, mens andre vil ha en løsere tilknytning og arbeide mer sporadisk – dette «for å danne en skapende prosess som er organisk og affektiv, åpen for forandring». Agentene utgjør en «ustabil kuratorisk enhet» og det åpnes for at teamet kan komme til å øke i antall i tiden fremover.

I tillegg til teamet av agenter er det utpekt en rådgivende komité, «the dOCUMENTA (13) Honorary Advisory Committee», som består av intellektuelle og praktiserende fra ulike felter; kunst, antropologi, biologi, kvantefysikk, filosofi, litteratur og arkeologi, og som skal bidra med sine spesialkunnskaper og synspunkter. For øyeblikket består komitéen av Mario Bellatin, Iwona Blazwick, Ali Brivanlou, Donna Haraway, Salah Hassan, Pierre Huyghe, Michael Petzet, Alexander Tarakhovsky, Michael Taussig, Jane Taylor og Anton Zeilinger.

– I en kunstverden dominert av det kuratoriske gir det å handle uten en forhåndsdefinert kuratorisk plan en mulighet til både å gjenta den digitale tidsalderens kontaktnettverk, og samtidig å reflektere over dets begrensninger og implikasjoner fra et kritisk ståsted, sa Christov-Bakargiev på pressekonferansen.

Leserinnlegg