Diskusjonen om Norsk kulturråd

Den siste måneden har diskusjonen om Norsk kulturråd og deres bruk av midler og påståtte kameraderi rast i avisene.

Den siste måneden har diskusjonen om Norsk kulturråd og deres bruk av midler og påståtte kameraderi rast i avisene.

Den siste måneden har diskusjonen om Norsk kulturråd, deres bruk av midler og påståtte kameraderi rast i avisene.

I slutten av mars rykket kulturminister Trond Giske ut med krav om opprydning i jungelen av stipendordninger i norsk kulturliv, og kamp mot alle former for kameraderi. Utspillet kom i kjølvannet av diskusjonen om Norsk kulturråd og forfatter og essayist Niels Chr. Geelmuydens utspill i Aftenposten 21. mars om et skille mellom de som er innenfor og de som er utenfor i kulturlivet, når det gjelder fordeling av stipendier og statlig innkjøp av bøker.

I Dagsavisen 23. mars presenteres Giskes todelte slagplan. For det første å finne ut hvor mye av pengene som går til spille i administrasjon og byråkrati, for det andre å luke vekk ordninger som fører til kameraderi og utestengning av kunstnere som har falt ut av det gode selskap. Samtidig understreker han at saken også har et kjønnspolitisk aspekt, ved at kunstmiljøet er dominert av mange menn i sentrale posisjoner.

Som den største bevilgningsmyndighet for stipend og støtteordninger til kunstnere er Norsk Kulturråd den sentrale institusjonen som skal gjennomgåes. Giske foreslår blant annet å kutte et ledd i saksbehandlingen, og en gjennomgang av mistanken om kameraderi. Utspillene kommenteres i Aftenposten 26. mars direktør Ole Jacob Bull i kulturrådet, som redegjør for rådets virksomhet og mener at pressen har skapt et misvisende bilde av kulturrådet som en ineffektiv institusjon.

Den siste uken har saken igjen vært oppe i mediene. I en lengre artikkel i Aftenposten 23. april følger Kaja Korsvold og Arnhild Skre det omdiskuterte teaterprosjektet The Tynset Project og dets vei gjennom kulturråds-byråkratiet, og intervjuer medlemmer av Norsk Kulturråd om beskyldningene. Korsvold og Skre konkluderer med at rådet viser stort mangfold i erfaring, bakgrunn, kunstnerisk uttrykk, og geografisk spredning, og at det er lite som tyder på hverken enhetlig smak eller nepotisme.

I en mindre ledsagende artikkel kan man lese at Erik Rudeng, direktør for Fritt Ord, mener Kulturrådet hadde tjent på å ha en friere stilling til statsmakten. Han mener tendensen til at institusjonen pådyttes flere og flere faste forvaltningsoppgaver for staten gjør den mindre og mindre fri.

Liste over de refererte artiklene:
Apartheid på norsk, Niels Chr. Geelmuyden, Aftenposten, 21.03.06
Til kamp mot kameraderi og sløsing, Dagsavisen, 23.03.06
Ole Jacob Bull, Aftenposten, 26.03.06
Kultur, penger og papirer, Aftenposten, 23.04.06
Ønsker uromoment, Aftenposten, 23.04.06

De siste to månedene har Aftenposten publisert en rekke kommentarer under overskriften «Kulturens plass i det nye Norge», der kulturminister Trond Giskes kulturløfte diskuteres. Flere av artiklene er relevante i denne sammenhengen.
Her er en liste over alle artiklene: Kulturens plass i det nye Norge >>

Leserinnlegg