Nominerte til Kunstkritikerprisen 2012

Lene Berg, Steinar Haga Kristensen og Bergen Kunstmuseums Real Life Stories er nominert til Kunstkritikerprisen 2012.

Ai Wei wei, 81 Wooden Balls. Foto: Dag Fosse
Fra utstillingen Real Life Stories på Bergen Kunstmuseum; Ai Wei wei, 81 Wooden Balls. Foto: Dag Fosse.

De tre nominerte til Kunstkritikerprisen 2012, som denne våren deles ut for femte gang, er Lene Bergs utstilling på Henie Onstad Kunstsenter, Steinar Haga Kristensens Fortvilelser i leire på Kunsthall Oslo, og Bergen Kunstmuseums store utstilling av kinesisk samtidskunst, Real Life Stories. Prisen tildeles det kunstprosjektet som medlemmene i Norsk kritikerlags kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som gikk.

I begrunnelsen for nominasjonene skriver Kritikerlaget om Lene Berg at hun er en kunstner som «med stor intelligens og integritet utforsker glemte eller fortrengte historiefortellinger og kulturelle tabuer». Steinar Haga Kristensens Fortvilelser i leire omtales som «en flamboyant utstilling preget av konsist kaos, absurd humor, men også dypt alvor», mens det om Bergen Kunstmuseums Real Life Stories sies at den var et «ambisiøst prosjekt, ikke bare i omfang, men i aktualitet og måten å spisse utvalget tematisk på, samt svært god presentasjon av verker og kunstnere».

Tid og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.

Leserinnlegg