Betydelige kutt for Punkt Ø

Det nye politiske flertallet i Moss kommune kutter støtten til Punkt Ø med 500 000 kr. Grunnet en trepartsavtale kan det i realiteten bety kutt på 2, 5 millioner.

Kulturminister Anniken Huitfeldt ved åpningen av den 6. Momentumbiennalen, 18. juni 2011. Foto: Jonas Ekeberg.

Punkt Ø, fylkesgalleriet i Østfold, som driver Galleri F15, Momentum Kunsthall, Momentumbiennalen og Kunstarena Østfold, ser nå ut til å gå økonomisk usikre tider i møte. Det nye kommunestyret i Moss – der Høyre og FrP utgjør flertall – kutter støtten til Punkt Ø med 500 000 kr. I følge ledelsen ved Punkt Ø betyr det i realiteten et økonomisk kutt på 2,5 millioner kroner grunnet en trepartsavtale mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune og staten ved Kulturdepartementet, hvor kommunen og fylkeskommunen bidrar med 20 % hver.

– Konsekvensene av et slikt kutt er dramatiske og alvorlige for Punkt Ø. Kutter kommunen en halv million, sier den samtidig nei til to millioner fra staten og fylket. Det vil bety nedskjæringer og oppsigelser, og føre til et annerledes Punkt Ø, sier styreleder Ingjerd Schou til Moss avis. Hun mener at kommunen ikke kan trekke seg midt i avtaleperioden, som løper i fire år av gangen.

Leserinnlegg