Oppfordrer til å trekke invitasjon

– Naivt å tro at den kritiske journalistikken kan hamle opp med Steve Bannon på en scene, mener Hans D. Christ, kunstnerisk leder av årets Bergen Assembly.

Bergen Assembly 2019, introduksjonsdager. Kunstnerisk leder Hans D. Christ. Foto: Thor Brødreskift.

– Jeg beklager å måtte si det, men det er fantastisk naivt å tro at den kritiske journalistikken har kapasitet til å hamle opp med en person som Steve Bannon på en scene, sier kunstnerisk leder for Bergen Assembly, Hans D. Christ, i forkant av Bannons opptreden på festivalen Nordiske mediedager torsdag denne uken. Sammen med medleder Iris Dressler og Bergen Assemblys kjernegruppe, har Christ forfattet et åpent brev til mediedagenes leder, Guri Heftye, hvor de oppfordrer festivalen til å trekke Bannons invitasjon.

– Et fenomen ved populismen er at den umiddelbart evner å inkorporere alle argumenter og snu dem på hodet. Så du kan ikke gripe dem, du kan ikke sette dem i en posisjon hvor de kan feile. Kritisk journalistikk er basert på analyse, den trenger ikke en ball for å diskutere fotball. En dialog på en scene, med en slik person, det er nærmest umulig innen rammene for kritisk journalistikk.

For Guri Heftye har det aldri vært aktuelt å trekke invitasjonen. – Jeg har full tillit til at våre delegater tåler å bli utsatt for Steve Bannons meninger, uttalte Heftye i et lenger intervju i Dagsavisen mandag denne uken. – Det handler ikke om å like eller ikke like Steve Bannon, det handler om å forstå en av de store politiske strømningene i vår tid. Vi tror på en åpen og demokratisk samtale. Bare gjennom en opplyst offentlig debatt hvor alle kan delta er vi i stand til å skille de dårlige ideene fra de gode, sa hun til avisen.

«Den nedlatende henvisningen til delegatenes evne til å klare å forholde seg til Bannons «holdninger» er ikke spørsmålet her», skriver Bergen Assemblys kjernegruppe i sitt protestbrev. «Det som står på spill, er en mangel på kritisk dømmekraft hos festivalledelsen som er villig til å bruke sin prestisje til å legitimere og spre budskapet til en lederfigur […] for høyreekstreme krefter.»

Bannons deltakelse på Nordiske mediedager har imidlertid lenge vært kjent. Flere deltakere har trukket seg fra andre arrangementer, og i norske aviser har scenenekt vært debattert. – Vi har tatt denne beslutningen steg for steg, forklarer Christ om hvorfor brevet kommer først nå. – Det ligger i Bergen Assemblys struktur at vi diskuterer temaer frem og tilbake, på et grundig vis sammen, og fatter beslutninger herfra. Det er en viktig gest at en internasjonal gruppe kommer sammen og kritiserer denne mediefestivalen når den arrangeres i samme by, fortsetter han og understreker at alle bidragsytere i den offentlige diskusjonen bør bruke sin stemme mot høyrepopulister, – selvom det bare er dagen i forveien.

I brevet beskriver dere enhver form for «åpen dialog» og «fri utveksling av ideer» med slike figurer som meningsløs. Hva tenker du er en bedre strategi for å håndtere høyreekstreme populistbevegelser?

– Her finnes det ikke noen enkle svar. Populisme er et mediefenomen som drives frem av visse personer, samtidig er det selvfølgelig en annen side ved saken, og det er folkene som stemmer på høyrepopulister, sier Christ.

– Jeg vil tydelig skille mellom de to. Her snakker vi om en person som er tungt til stede i hele mediefeltet. Vi kjenner historien hans, fra Breitbart News til Trump-administrasjonen, og hva han gjør i Europa i dag. Bannon håndterer informasjonsstrukturer som vi kan kalle falske nyheter, og jeg forstår ikke hvorfor en mediefestival som tar seg selv seriøst gir denne type informasjonsstruktur en plattform.

– Det andre spørsmålet er langt mer komplekst. Hvordan kan det ha seg at vi har dette gjensynet med nasjonalisme og rasisme i den større offentligheten? For Bergen Assembly vil dette, og hvordan vi skal finne egnede formater hvor vi kan møtes, være et tema. En møteform kan være å ikke harmonisere, men å gå inn for konflikt.

Bannon er ute av det hvite hus, The Guardian journalisten Paul Lewis, som har fulgt Bannon i seks måneder, sier Bannon har lite oppslutning blant høyrepopulistiske partier i Europa. Overdriver dere Bannons påvirkningskraft?

– Dette er en motsetning vi har diskutert: gir vi ham mer oppmerksomhet ved å skrive dette brevet? Samtidig er Bannon invitert som et fenomen. Jeg er ikke interessert i selve personen, Steve Bannon, han er i ferd med å bli et symbol for en bestemt situasjon som kan beskrives som høyrepopulismens tilbakevending.

Comments