236 bidrag over flere plan

Se bilder fra utstillingen av bidragene i arkitektkonkurransen om nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomten.

Se bilder fra utstillingen av bidragene i arkitektkonkurransen om nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomten.

Det luktet skikkelig ramt av svette i Cort Adlers gate 30 i Oslo i går. Antakelig var det ikke utstillingen som stinket, men de relativt mange besøkende som trosset heten som har lagt seg over byen for å ta en titt på de 236 utstilte konkurranseutkastene til nytt Nasjonalmuseum. Det finnes også en webutstilling, men den er (som nevnt tidligere her på kunstkritikk.no) ikke særlig publikumsvennlig.

De utstilte bidragene er deltakerne i Fase 1 av konkurransen, som er en åpen, internasjonal konkurranse på overordnet nivå. Fase 2, som annonseres 3. september, skal være en begrenset konkurranse med videre bearbeiding og detaljering der utvalgte deltakere etter fase 1 blir invitert til å delta.

Konkurranseprosessen har, i følge brosjyren som deles ut på utstillingen, som mål å finne frem til det utkastet som

  • kan ivareta Nasjonalmuseets behov for et helhetlig og funksjonelt godt museumsanlegg på en måte som er arkitektonisk vellykket og som gir et godt samspill med utbyggingspotensialet på resten av tomta
  • svarer på de byplanmessige utfordringene for området
  • ivaretar de antikvariske interessene knyttet til de to fredede nabobygningene, og som samtidig belyser Vestbanebygningene (hovedstasjonsbygningen og lokalstasjonsbygningen) som del av en helhet
  • gjennom valg av fremtidsrettede løsninger begrenser byggets totale klimagassutslipp, energiforbruk og miljøbelastning.

Vi bringer her noen bilder fra utstillingen. Alle foto: Mariann Enge.

Visningsperiode 26. juni – 19. juli 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Comments (10)