Usikkerheten råder

De norske akademiene håper å kunne tilby erstatninger for avlyste avgangsutstillinger før årets slutt. I mellomtiden uteksamineres elevene digitalt.

Nasim Iranpour Mashak, Poetics of the wind, 2019. Fra avgangsutstillingen til Kunstakademiet i Oslo på Kunstnernes Hus i 2019. Foto: Istvan Virag.

For snart åtte uker siden ble de norske kunstakademiene pålagt å stenge. All undervisning og veiledning har siden da pågått på nett, hvor man også forsøker å opprettholde det sosiale miljøet. For mange studenter har dette betydd en betydelig nedbremsing, om ikke full stans, av kunstnerisk produksjon. Situasjonen rammer også avgangsutstillingene, som alle har blitt utsatt på ubestemt tid.

Lisa Rosendahl, førsteamanuensis i Utstillingspraksis ved Kunstakademiet i Oslo, forteller til Kunstkritikk at instituttet er i løpende dialog med studentene om mulige løsninger.

– Masterstudentene har uttrykt viktigheten av å ha en felles fysisk utstilling som samler så mange av gruppen som mulig. Derfor har vi fortsatt dialogen med Kunstnernes Hus og håper å få muligheten til å fullføre en gruppeutstilling med de nyutdannede studentene der på et tidspunkt før årets slutt.

Skolens nye rektor, Måns Wrange, planlegger i tillegg å gjennomføre en festival med alle KHiOs avgangsklasser fra alle kunstformer senere i høst. Dog er det usikkert om planene er gjennomførbare.

Studenter ved Kunstakademiet i Oslo som Kunstkritikk har snakket med, forteller at at de føler seg frustrert over usikkerheten, men at et større samfunnsansvar trumfer egeninteressen og at de setter pris på skolens innsats.

Sammen med professorer og administrasjon har de diskutert ulike alternativer, men ingenting er ennå bestemt. Kunstakademiet undersøker for tiden om det er mulig for avgangsstudenter å få bruke verkstedene til å fullføre skoleprosjekter etter endt utdanning.

Stor tro på begrensninger

Også i Trondheim er avgangsutstillingene innstilt. Leder for masterprogrammet på Kunstakademiet, David Rych, forklarer at skolen har måttet føye seg etter felles retningslinjer og regler for hele NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), og at de derfor har slitt med å finne løsninger. Sammen med studentene diskuterer de nå mulighetene for enten en utstilling på fakultetets eget galleri KiT, involvering av andre visningssteder, eller en publikasjon – til høsten, om mulig.

– Jeg har stor tro på at begrensningene kan lede til ulike løsninger, og ikke minst til en interessant diskusjon om vår samtid. Dette er en læringssituasjon i seg selv, som utfordrer kunstnernes tilpasningsdyktige og reflekterende natur.

Verkstedene på kunstakademiet åpnet igjen denne uken, etter søknad, mens atelierene forblir stengt. Studentene får valget om å levere tekst og dokumentasjon av verk digitalt eller lage en virtuell presentasjon på den internasjonale plattformen Research Catalogue, en digital database laget for ikke-lineære presentasjoner av kunstnerisk utviklingsarbeid.

Håpefulle tiltak og ekstra ressurser

Instituttleder ved Kunstakademiet i Tromsø, Kjell Magne Mælen, forteller at de var tidlig ute med å invitere avgangskullene på bachelor- og masterprogrammene til en utstilling til høsten, i andre halvdel av september, samtidig med de landsomfattende Forskningsdagene fra 16. til 29. september. Han oppfordrer akademiene til å tenke strategisk om dato for de nye markeringene.

For tiden jobber de med å finne ut hvordan de kan hjelpe avgangsstudentene med å forberede seg til utstillingen i høst. Han sikter på å holde verkstedene åpne i sommer, samt tilby økonomisk støtte, slik at studentene har muligheten til å være med på høstens utstilling. Men først skal eksamen gjennomføres digitalt, der både tekst og kunstverk leveres i digital form, etterfulgt av muntlig eksamen på en videochat-plattform.

Også på Kunstakademiet i Bergen uteksamineres årets kull digitalt, med hjelp av en nettløsning laget for anledningen. Instituttleder Frans Jacobi håper på utstillinger i august, men anerkjenner utfordringene avgangskullene nå står i.

– Det er klart at det er vanskelig å opprettholde en kunstnerisk praksis, som både krever materialitet og sanselighet, på Zoom og hjemmekontor. På lengre sikt er det naturligvis fullstendig uholdbart. På en annen side involverer kunstnerisk praksis også et sterkt element av refleksjon og vi håper at studentene har kunnet bruke denne stille perioden til å reflektere dypere over egen kunstneriske posisjon, både individuelt og mer generelt i samfunnet.

Studenter møtes på Discord

Andre tar saken i egne hender. To avgangstudenter ved masterstudiet på Kunstakademiet i Oslo, Kaare Ruud og Finn Adrian Jorkjen, har opprettet en digital plattform for kunstnerisk samarbeid på tvers av akademiene. Idéen kom etter at Ruud fikk begrenset publikummet på åpningen av utstillingen sin Feistmuggjen på Norsk Billedhoggerforening 12. mars til galleriets ansatte og et lite utvalg venner.

– Det føltes litt som verdens ende, men det fikk meg til å tenke at hvis alle fysiske steder skal stenge på ubestemt tid, så må man ha noe som er fleksibelt og som kan holdes åpent.

Sammen opprettet de en chattekanal på gamerplattformen Discord og sendte ut en åpen invitasjon til akademienes Facebook-grupper. Prosjektet utviklet seg fort, hjulpet av en liten kjerne av avgangsstudenter fra de forskjellige skolene. Men da det ble snakk om potensielle avlysninger og utsettelser av avgangsutstillingene, dabbet entusiasmen av. Ruud og Jorkjen håper at prosjektet vil fortsette uansett hva skolene beslutter.

– Poenget er ikke å substituere avgangsutstillingen, men å skape en plattform hvor vi kan prate med hverandre og oppdatere hverandre om hva som skjer. Vi leker litt med tittelen National Degree Show fordi vi alle har til felles at vi er avgangsstudenter, men vi ønsker ikke å skape det presset som man vanligvis har under en avgangsutstilling, om å lage et monumentalt verk som skal representere to års arbeid i atelier. Det skal være et forsøk på å samarbeide – noe man kanskje ikke gjør så ofte i atelierpraksis, og i hvert fall ikke på tvers av skoler.

Skjermbilde fra chattekanalen National Degree Show på Discord.

Leserinnlegg