Winds of change

Sommeren er over og kunsthøsten er i gang. Nye utstillinger står på planen, og det har vært en rekke lederskifter, både ved den store og mange små og mellomstore institusjoner.

Sommeren er over og kunsthøsten er i gang. Nye utstillinger står på planen, og det har vært en rekke lederskifter, både ved den store og mange små og mellomstore institusjoner.


Med den store tenker jeg naturligvis på Nasjonalmuseet. Audun Eckhoffs inntog på Tullinløkka har fått flest spaltemetre og representerer også det mest akutte behovet for ny ledelse i norsk kunstliv.

Men, mange bekker små gjør en stor å. Kunstnernes Hus ønsket Maaretta Jaukkuri velkommen i fjor, Leif Magne Tangen begynte som kunstnerisk leder på Fotogalleriet tidligere i år og Linus Elmes har nettopp tatt over styringa på Unge Kunstneres Samfund (UKS). Dette er tre kritiske valg med et helt annet nedslagsfelt enn hva lederskiftet på Nasjonalmuseet har. Disse visningsstedene for samtidskunst i Oslo er utrolig viktige. De representerer noe annet enn de største museene, de kommersielle aktørene og de såkalte uavhengige kunstnerstyrte visningsstedene for samtidskunst.

Både Kunstnernes Hus, Fotogalleriet og UKS har sitt opphav i kunstneres behov for å markere seg på den norske kunstscenen i ulike epoker. De er alle etablerte på en helt annet måte enn for eksempel Rekord, Bastard eller Torpedo, og bærer med seg en viktig historie. Det er fremdeles en mangel på profesjonelle kommersielle visningssteder i Oslo, heller ingen kunsthall og vi har dessverre fortsatt kun ett museum som fungerer tilfredsstillende. Det føles utrolig viktig å få Kunstnernes Hus tilbake på beina og injisere litt nytt blod på Fotogalleriet og UKS. Det snakkes om kunstløft, men vi er avhengige av aktører som kan heve profesjonalitetsnivået og skape synergi. Dette er kunstsamtalen helt avhengig av.

Effektene av dette samvirket lar imidlertid vente på seg. Av personlige årsaker har Maaretta Jaukkuri gått ned i stillingsprosent som kunstnerisk leder på Kunstnernes Hus, noe som kan føre til en utvidet rolle for Ida Kierulf, kurator og prosjektkoordinator for W17. Dette kan punktere Jaukkuris til nå solide program, som har tatt oppgaven alvorlig med presentasjoner av for eksempel Per Inge Bjørlo og Dias og Riedweg. Live Art/Levende Scene viste potensialet til Jaukkuris Kunstnernes Hus, spesielt med Living Archive-delen av utstillingen, hvor performancearbeider fra arkivet ble gjort tilgjengelig. Det er denne typen ambisiøse gester som inspirerer.

Sachiko Abe: Cut Papers. Fra utstillingen Live Art/Levende Scene på Kunstnernes Hus.
Roi Vaara: Artist’s Dilemma. Fra utstillingen Live Art/Levende Scene på Kunstnernes Hus.

På Fotogalleriet har Leif Magne Tangen vært sykemeldt en
periode. Det er defor for tidlig å vurdere hans grep. Vi får se når
Fotogalleriet åpner dørene igjen i oktober etter lang tids oppussing. Linus Elmes har kommet med gode ideer for å bruke UKS på nye måter og utnytte det sosiale rommet i Lakkegata, noe som oftere er mer interessant enn utstillingene. Elmes har også et styre i ryggen som higer etter forandring. Her får vi bare vente å se.

De tre institusjonene har valgt utenlandsk og kanskje overraskende forbigått en generasjon med unge norske kuratorer. Tangen er selvfølgelig norsk, men har vært basert i Leipzig de siste årene med fartstid fra galleriet Pierogi Leipzig og med en solid bakgrunn som kritiker og gallerist. Elmes er kunstner og har gjennomført interessante og relevante prosjekter i Sverige, som for eksempel Ersta Konsthall og ak28. Jaukkuri kjenner de fleste fra Kiasma og det er ingen tvil om at hun har nettverket og erfaringen som kreves. Valgene sier med andre ord noe om ambisjonene til de tre visningsstedene. De styrende organene har ønsket en klar forandring, i alle fall gjelder det Fotogalleriet og UKS. Ikke noe mer stollek. Takk og pris.

Men, kudos til side. Situasjonen er kritisk. Om man ikke finner en dynamisk løsning på Jaukkuris reduserte lederstilling på Kunstnernes Hus kan det, sammen med slappe tider på Fotogalleriet, føre til en forlenget dødperiode på samtidskunstscenen i Oslo. Det finnes ingen laurbær å hvile på. Man kunne selvfølgelig ønske seg flere visningssteder, men selv kvantitet er ingen garanti for kvalitet. En kunsthall? Flere kommersielle gallerier? Private aktører? Det er skummelt når Astrup Fearnley Museet blir stående som premissleverandør for samtidskunsten i Oslo. Astrup Fearnley Museet har sin plass, men alene gir museet kun en ytterst monoton vinkling på samtidskunst, uansett hvilket kontinent eller land de tar for seg.

Jeg forsyner meg med en dose nostalgi når jeg tenker på dynamikken som eksisterte nede på Bankplassen mellom Astrup Fearnley og Museet for Samtidskunst. De to institusjonene representerte klare posisjoner hvor man rikelig kunne forsyne seg med samtidskunst, samtidig som man oppfattet en del av det spillet om posisjoner som er så viktig for dette feltet. Oppsummeringen av 2000 tallet på Museet for Samtidskunst forrige uke pekte også på fraværet av de store og mellomstore institusjonene i Oslo, i tillegg til fraværet av gode analyser. La oss håpe at forandringens vinder både tiltar i styrke og blåser riktig vei denne høsten.

Ingressbilde fra Unge Kunstneres Samfunds lokaler i Lakkegata, med utstillingen Antichambre/Antiværelse (2003) av Anne Sophie Normann. Foto: UKS

Denne artikkelen ble først publisert den 10.9.09. Den ble sist rettet den 16.9.09.

Comments (5)