Vil skape kritisk plattform i Stavanger

I Stavangers kunstliv skjer det mye, men skrives lite. Det ønsker nettstedet Contemporary Art Stavanger å gjøre noe med.

Utsnitt fra fotomontasje fra Contemporary Art Stavanger.
Utsnitt fra fotomontasje på Contemporary Art Stavangers nettside.

Trondheim har nettidsskriftet Art Scene Trondheim, Bergen og Oslo har egne utstillingsguider på nett, og nå har Stavanger fått begge deler; en kombinasjon av nettidskrift og kunstkalender, kalt Contemporary Art Stavanger.

Contemporary Art Stavanger startet opp som et pilotprosjekt i 2014, som et samarbeidsprosjekt initiert av Hanne Mugaas fra Stavanger Kunsthall, Geir Haraldseth fra Rogaland Kunstsenter og de uavhengige kuratorene Marte Danielsen Jølbo og Heather Jones. Med nylanseringen den 12. oktober er CAS nå blitt en egen, uavhengig organisasjon, og nettsiden fremstår med ny visuell profil, utarbeidet av designteamet João Doria og Mats Lande. Marte Danielsen Jølbo og Heather Jones fortsetter og har fått med seg kunsthistorikeren Astrid Helen Windingstad i det som nå er en redaktørtrio.

– Vi håper å kunne bygge opp Contemporary Art Stavanger til å bli en viktig, kritisk plattform for diskusjoner rundt kunst relatert til Stavanger-regionen, sier Marte Danielsen Jølbo til Kunstkritikk. Hun forteller at hovedambisjonen fra starten av har vært å bidra til en bredere, kritisk diskurs og formidle de ressursene som finnes i det voksende visuelle kunstfeltet i Stavanger og omegn. Dette gjennom research-baserte tekster, essays, kritikker, intervjuer, profiler, sosiale media og en kunstkalender.

Sandra Vaka Olsen, Thirsty #1, detalj, 2015. Foto: Rogaland Kunstsenter.
Sandra Vaka Olsen, Thirsty, detalj, 2015. Fra Sucking Skin, en av høstens utstillinger på Rogaland Kunstsenter. Foto: Rogaland Kunstsenter.

– Innholdet skal være relevant på et lokalt nivå samtidig som vi setter Stavanger inn i en større, nasjonal og internasjonal kunstkontekst. Vi håper både å kunne inkludere flere kritiske stemmer og å få frem kunstnernes egne stemmer på nettplattformen, utdyper Danielsen Jølbo.

Det har vært en del debatt om tilstanden for kunstkritikken i regionen, senest i forbindelse med at Stavanger Aftenblad nå mangler anmelder. I hvilken grad kommer dere til å satse på kritikkgenren?

– Kunstkritikk er en av sjangerne vi jobber med. Vår redaktør Astrid Helen Windingstad var i pilotperioden tilknyttet prosjektet som kunstkritiker, og det er naturlig at hun fortsetter å publisere kritikker med jevne mellomrom. En utfordring vi har er at vi er en liten organisasjon med få ressurser. Vi klarer derfor ikke alltid å publisere aktuelt stoff innenfor korte tidsrammer – noen kritikker vil altså komme etter utstillingers slutt. Men vi mener kunstkritikk er en viktig del av det offentlige ordskiftet rundt kunst, og håper blant annet at Stavanger Aftenblad snart får på plass en ny kunstkritiker til sine spalter. Vi er også åpne for samarbeid om innhold, både lokalt med Aftenbladet og nasjonalt med for eksempel Kunstkritikk. Det er en ambisjon å på sikt kunne utvikle nye kritikere i regionen.

Dere publiserer tekster både på norsk og engelsk. Hvordan tenker dere rundt det?

– Dette er noe vi har diskutert grundig og landet på at vi ønsker å publisere på både norsk og engelsk. Selv om nettstedet har en lokal forankring inngår Stavangers kunstliv i et internasjonalt nettverk, og det er derfor naturlig for oss å publisere på begge språk. Vi har også en engelskspråklig redaktør. Språkvalget avhenger av skribenten; norske skribenter skriver hovedsakelig på norsk, mens internasjonale publiserer på engelsk. Dette er noe som fungerte godt i pilotperioden, og vi vil ta en løpende vurdering av hvordan det fungerer etter hvert som CAS utvikler seg. Vi har også gjort et visuelt grep i vårt nye design hvor samtlige artikler har språkmarkører for å gjøre det enkelt for leserne å orientere seg.

Hvordan vil dere karakterisere kunstscenen i Stavanger-regionen nå?

– Kunstmiljøet her har i løpet av de siste årene opplevd et voldsomt oppsving med omfattende oppbygning av kunstnerisk infrastruktur, nye direktører i sentrale kunstinstitusjoner, internasjonalt rettet programmering og energiske kunstnerdrevne initiativer. Samtidig har for eksempel Sandnes mistet det viktige kunstsenteret Kinokino, uten at dette fikk særlig plass i media. Det skjer mye, men det skrives og diskuteres lite, og det er her vi med CAS håper å kunne fylle et tomrom.

Tora Dalseng, installasjonsbilde fra Kunsthall Stavanger, 2015.  Foto: Maya Økland.
Tora Dalseng, installasjonsbilde fra gruppeutstilling på Kunsthall Stavanger, høsten 2015. Foto: Maya Økland.

Leserinnlegg