Videokunstarkivet – en hastesak

Tiden en inne for et nasjonalt arkiv for videokunst, konkluderer en fersk rapport fra Kulturrådet.

Tiden en inne for et nasjonalt arkiv for videokunst, konkluderer en fersk rapport fra Kulturrådet.

Det haster med å få etablert et arkiv for videokunst fordi mange av verkene rent fysisk er i ferd med å gå i oppløsning, sier kunsthistoriker Marit Paasche til nettavisen Journalen i dag. Sammen med sosiolog Mie Berg Simonsen og billedkunstner Åslaug Krokann Berg har hun utarbeidet rapporten «Å bevare det flyktige» på oppdrag fra Kulturrådet.

Comments (2)