– Ved å tørre å være lokal, kan kunstkritikken berøre en nerve i tiden

Kunstviter Hanne Hammer Stien ble valgt til ny styreleder på Stiftelsen Kunstkritikks årsmøte.

– Det er mange utfordringer for kritikken i dag. Jeg har likevel ikke lyst til å male fanden på veggen. På samme tid som digitalisering, fake news, clickbaits og kommersialisering gjør seg gjeldende, er behovet for kunnskapsbasert nyhetsproduksjon, spesialisert kritikk og dype samtaler større, sier kunstviter Hanne Hammer Stien. På årsmøtet 26. september ble hun valgt til ny styreleder for Stiftelsen Kunstkritikk, etter benkeforslag. Med et flertall av stemmene vant Stien valget over Olga Schmedling, professor ved Kunstakademiet i Oslo, som var valgkomiteens kandidat til styreledervervet.

– Jeg har et stort hjerte for Kunstkritikk etter å ha vært med i styret en lengre periode tidligere. Jeg mener også at min erfaring fra styrearbeid i ulike institusjoner og organisasjoner kommer godt med. Når det gjelder det faglige så mener jeg at det stedet jeg snakker fra, Tromsø, er med på å gi meg noen perspektiver som kan komme godt med i utviklingen av Kunstkritikk fremover, uten at jeg skal legge meg oppi det redaksjonelle arbeidet, sier Stien.

Stien er utdannet ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun tok en doktorgrad i kunstvitenskap i 2017. Hun er nå tilknyttet universitet som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet og visedirektør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Stien har tidligere sittet i styret til Tromsø kunstforening og Nordnorsk kunstnersenter, og for tiden sitter hun blant annet i styret til Norsk kuratorforening og i Lofoten internasjonale kunstfestivals kunstneriske råd. Stien er i tillegg medlem av FoU-utvalget til Norsk kulturråd.

Nylig bidro Stien til boken Kunst som deling, delingens kunst (Fagbokforlaget 2020), om praksiser i samtidskunsten som beskjeftiger seg med ny teknologi og nye samarbeidsformer, blant annet. Prosjektet har gitt henne en interesse for implikasjonene den postdigitale situasjon har i kunstfeltet, ikke bare på produksjonen og presentasjonen av kunst, men også på kritikkens form og innhold.

– Utfordringen for kunstkritikken er selvfølgelig å nå ut til mennesker som leter etter denne formen for innhold og som ikke allerede inngår i menigheten. Vi må også passe på å følge med i tiden, for unge folk omgås medier på en helt annen måte enn for kort tid siden. Når det ikke lenger er så enkelt å finne ut av hvor man kan finne kritikk, er det viktig at kritikken gjør seg synlig. Ikke minst handler det om å skrive god kritikk.

Stien mener Kunstkritikk over tid har opparbeidet seg en viktig posisjon når det gjelder samtaler om kunst, både i Norge og Skandinavia, og hun berømmer Kunstkritikks redaktør Mariann Enge for også å evne å følge med på kunstsamtaler som foregår utenfor hovedstedene, som karakteriseres av at de har en særlig transnasjonal karakter, eksempelvis samtaler om samisk kunst.

– En erkjennelse av at kolonialisme har hatt og har stor betydning for alle kunstsamtalene som foregår i Norge og Skandinavia er viktig. Det handler ikke om «enten eller», men om «både og», slik jeg ser det, for kunstfeltet er komplekst, men ting henger ofte mer sammen enn det kan se ut som ved første øyekast. Man må hele tiden være bevisst hvilken posisjon man snakker fra og hvem man snakker med. Kunstkritikk har lenge hatt et ønske om også å være en plattform for en internasjonal samtale. Ved å tørre å være lokal, og da sikter jeg til det å være partikulær, og ikke være redd for å fremstå perifer eller uaktuell, tror jeg kunstkritikken kan berøre en nerve i tiden.

Stien tar over etter Bente Riise som styreleder. Riise skulle etter planen ha gått av i mars, men ettersom årsmøtet ble utsatt på grunn av covid-19, ble det sittende styret konstituert inntil årsmøtet kunne avholdes. Ny i Stiftelsen Kunstkritikks styre denne høsten er politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, og kunstkritiker Arve Rød er ny som vara. Forøvrig består styret av Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator og leder for kunstseksjonen i KORO, Mari Aarre, prosjektleder ved Nasjonalmuseet, og Stephan Granhaug, konserndirektør for digital utvikling og innovasjon i Aller Media AS. Førsteinspektør og seniorforsker Marianne Torp ved Statens Museum for Kunst og Lisa Rosendahl, førsteamanuensis i utstillingsstudier ved Kunstakademiet i Oslo og kurator for GIBCA 2019/2021, fortsetter som henholdsvis dansk og svensk representant. Varamedlemmer er kunstner Saskia Holmkvist, advokat Jan Terje Helmli og Rhea Dall, påtroppende leder for Overgaden i København.

Leserinnlegg