Utsmykking av flyplasser og helseforetak overlatt til tilfeldigheter

Kunstnerisk utsmykning av helseforetak og flyplasser er overlatt til tilfeldigheter etter moderniseringen i staten.

Kunstnerisk utsmykning av helseforetak og flyplasser er overlatt til tilfeldigheter etter moderniseringen i staten. Det mener Utsmykningsfondet og foreningen Norske Billedkunstnere.

Etter moderniseringen av offentlig sektor er statlige selskaper og foretak unntatt fra Utsmykkingsordningen. Før måtte en bestemt andel av byggekostnadene gå til utsmykking, som oftest rundt en prosent. Utsmykkingsfondet nedsatte en komite for velge ut kunstverk, og ofte var det konkurranse om oppdragene. Kulturnytt dekket saken i morges med utgangspunkt i at den lokale kunstneren Craig Flannagan har fått et stort utsmykkingsoppdrag på Stavanger Lufthavn uten noen form form for faglig vurdering eller konkurranse i forkant.

Jørn Mortensen, informasjonsrådgiver i Utsmykkingsfondet, regner med at det blir færre oppdrag for norske billedkunstnere med den nye ordningen. «Det er blitt fullstendig opp til den enkelte foretak om de vil bruke penger på kunst eller ikke.» Marit Aanestad, fungerende styreleder i Norske Billedkunstnere, tror at en del av dem som var med på å privatisere denne byggevirksomheten ikke var klar over at det er en ordning som forvinner.

Les også om saken på NRK Rogalands nettsider

Leserinnlegg