Torbjørn Rødland på Haugar vestfold

Line Ulekleiv om Torbjørn Rødland på Haugar Vestfold i Morgenbladet

Line Ulekleiv om Torbjørn Rødland på Haugar Vestfold i Morgenbladet

«Torbjørn Rødlands fornymfing av kvinner virker totalt oppbrukt, men vil likevel ingen ende ta.»
Line Ulekleiv, Sommerromanser, Morgenbladet, 16.06.06

Comments (6)