Svett klem fra rik onkel?

Er det problematisk for en kunstner å ta i mot et stipend fra Statoil? Tre norske kunstnere svarer at de ville tatt i mot stipendet, men de er likevel ikke ukritiske til det å inngå i selskapets markedsføringsstrategi.

Er det problematisk for en kunstner å ta i mot et stipend fra Statoil? Tre norske kunstnere svarer at de ville tatt i mot stipendet, men de er likevel ikke ukritiske til det å inngå i selskapets markedsføringsstrategi.

Etter at enkelte av de nominerte til Statoils utenlandsstipend på 800 000 kroner tidligere har trukket seg i protest mot Statoil – det gjelder bandet Ungdomskulen i 2008 og Erlend Øyes band The Whitest Boy Alive i 2009 – har by:Larm i år gått ut til 150 artister på forhånd og sjekket med dem om de synes det er greit å bli nominert. Tidligere denne uken ble det offentliggjort at fire av de forespurte har takket nei – blant dem er bandet Kråkesølv fra Bodø, som i intervju med Nrk kaller stipendet for «skitne penger» og «oljetilsmusset».

Også Statoils kunstnerstipend på 500 000, som annet hvert år deles ut til en yngre kunstner, har vært omdiskutert, blant annet her på Kunstkritikk, selv om vel ingen har gått til det skrittet å trekke seg fra en nominasjon. Vi spurte tre unge kunstnere, Jan Freuchen, Ingrid Lønningdal og Sverre Malling, hvorvidt de anser det for problematisk å bli nominert til eller å motta Statoils stipend.

– Det er en lett hyklerisk holdning å takke nei til Statoilstipendet, mens man samtidig omfavner et overveiende oljefinansiert kunstnerstipend fra Kulturrådet, sier Jan Freuchen, som har kuratert gruppeutstillingen Depattern i Galleri Erik Steen i Oslo, som hadde åpning i går.

– Allikevel er det en vesensforskjell i det at man blir et kulturelt alibi for en bedrift som har blitt dømt for korrupsjon og investerer i oljesand. Stipendet er en svett klem fra en rik onkel, men jeg vet ikke om man straffer noen andre enn seg selv ved å takke nei til det, sier Freuchen.

Ingrid Lønningdal, som sammen med Karen Lidal er aktuell med utstillingen Bauen – Wohnen – Denken i Tegnerforbundet, gir også uttrykk for at hun synes at det er vanskelig å trekke et skarpt skille mellom rene og urene penger, når velferdsstaten er fundamentert på oljen og petroleumspengene brer om seg. Hun sier til Kunstkritikk at hun anser Statoils kunststipend for et velkomment supplement til offentlige stipendordninger, og at hun synes stipendet går til mottakere som høyst fortjener det.

– For kunstnerne er dette en positiv omveltning; nominasjonen innebærer anerkjennelse fra en kunstfaglig jury og stipendet gjør det mulig å produsere kunst på heltid, sier Lønningdal. Hun understreker at hun synes det er mer aktuelt å diskutere hva det vil si å skulle være ansiktet, og en del av promoteringen, til et bestemt selskap eller produkt, og å diskutere problemstillinger knyttet til eventuelle klausuler som følger med stipender, eller faren for at sponsorer synliggjøres på bekostning av kunstnere eller kunsten.

I likhet med Freuchen og Lønningdal svarer Sverre Malling, som er blant de mange kunstnerne som medvirker i utstillingen God natt da du… Surrealisme i norsk kunst 1930-2010 som åpner på Stenersenmuseet i dag, med å spørre om det egentlig er noen forskjell på å motta penger fra Statoil og fra staten. Men også Malling ser problemstillingene knyttet til markedsføring.

– Jeg kan forstå at enkelte kunstnere er uvillige til Statoils program «Morgendagens helter». Det er jo lett å tenke at kunstnerne blir «verktøy» i hendene på forslukent selskap som på enkelt vis vil opptjene seg kulturkapital. PR-videoene av kunstnerne som blir presentert på Statoils hjemmesider synes å bekrefte dette. Kunstneren skilter selskapets standariserte ideologi om livsstil, kunst og suksess, og innordner seg dermed Statoils kreative økonomi, som et ledd i selskapets markedsføring og kulturproduksjon, sier Malling, som understreker at dette ikke er noe nytt.

– Verden er jo gjennomkommersialisert, spørsmålet er i hvilken grad kunstneren opplever seg som autonom eller instrumentell. Det er for meg naivt å tenke seg kulturproduksjon i dag helt uavhengig av storkapital. Næringsliv og kommersielle gallerier er og blir viktige brikker for fremgangsrike kunstnere. Jeg forsøker å ha et pragmatisk forhold til det hele, uten å bli dønn kynisk, sier Malling, som gir uttrykk for at han selv velvillig hadde tatt imot stipendet.

– En halv million kroner frister veldig! Den slags økonomisk frihet ville gitt meg mange muligheter i arbeidet. De fleste kunstnerne jeg kjenner på min egen alder har knapt råd til å betale husleia, sier Malling til Kunstkritikk.

Denne artikkelen ble først publisert 5. februar 2010. Sist endret 15. februar 2010.

Comments (7)