Stort debattmøte om kunstkritikk i Bergen

I morgen arrangerer Norsk kritikerlags seksjon for kunst i samarbeid med Bergen Kunstmuseum en stor kritikersalong for å diskutere kunstkritikkens plass i kunstliv og kunstpolitikk.

Bergen Kunstmuseum, Lysverket. Foto: Kunstmuseene i Bergen.

I morgen, torsdag 27. januar, arrangerer Norsk kritikerlags seksjon for kunst, i samarbeid med Bergen Kunstmuseum, en stor kritikersalong under overskriften Kunstkritikkens plass i kunstliv og kunstpolitikk i Bergen. En rekke representanter for ulike deler av kunstlivet i Bergen bringes sammen i kunstmuseets lokaler for å diskutere spørsmål knyttet til kunstkritikkens rolle på den bergenske kunstscenen. Hvem som har ansvar for å gi plass til kritikken, og hvorvidt kritikken av kunsten bør bli et kunstpolitisk ansvar på linje med kunsten selv, er også spørsmål som vil bli tatt opp denne kvelden.

Blant de inviterte deltakerne er Erlend Høyersten, direktør ved Kunstmuseene i Bergen, Solveig Øvstebø, intendant ved Bergen Kunsthall, Randi Grav Berger fra galleriet Entrée, Lars Korff Lofthus, billedkunstner, Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergens Tidende, Sissel Lillebostad fra Kunsthøgskolen i Bergen, Arne Skaug Olsen, leder for visningsrommet USF, Øystein Hauge, kunstkritiker i Bergens Tidende, Anne Szefer Karlsen, leder for Hordaland Kunstsenter, Cecilia Gelin, dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen, Harald Victor Hove, kulturbyråd i Bergen kommune, Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland fylkeskommune, samt Synnøve Vik, stipendiat ved UiB og medlem av arbeidsutvalget til Norsk kritikerlags kunstseksjon. Møteleder, også fra Norsk kritikerlag, er dr. philos. Dag Solhjell.

Comments