Alle artikler av Kåre Bulie

Hus med og uten kunst

Hva slags hus ble skapt for kunstnere og samlere under modernismen? Kunst og Kulturs seneste temanummer kaster lys over alt fra Ekelys nøkterne kunstnerboliger til praktvillaen Le Corbusier tegnet for bankieren Raoul La Roche.

Det ensomme treet

Svermingen rundt outsiderkunsten i Venezia i fjor og på New Yorks kunstmesser i vår, står i kontrast til den stille opplevelsen av Carl Fredrik Hills uutgrunnelige verden på Stenersenmuseet.

Globale tilstander

Boken The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds er et storslått forsøk på å oppsummere vesentlige endringer i kunstlivet siden Berlinmurens fall.

Billedtekster

Marit Paasches forsøk på å belyse forholdet mellom film og kunst er velkomment. Men tekstene ville hatt godt av større språklig klargjøring og spissing av tankeinnholdet.

Nylig publisert