Satser på kritikk av kunst i offentlige rom

Nettidsskriftet Kunstkritikk og KORO har inngått en toårig samarbeidsavtale om å utvikle kritisk refleksjon rundt temaer knyttet til kunst i offentlige rom.

Henrik Plenge Jakobsen, Coco Pendulum & Red Eart Knight Pattern, 2015. Foucaults pendel og flislagt gulv. Bronse, stål, elektromekanisk motor 3600 x 25 x 25 cm. 320 kvadratmeter håndlagde fliser. Bestillingsverk for  Trafiktårnet Øst, København.
Henrik Plenge Jakobsen, Coco Pendulum & Red Eart Knight Pattern, 2015. Foucaults pendel og flislagt gulv. Bronse, stål, elektromekanisk drivverk, 3600 x 25 x 25 cm. 320 kvadratmeter håndlagde fliser. Bestillingsverk for Trafiktårnet Øst, København. Foto: Henrik Plenge Jakobsen.

Nettidsskriftet Kunstkritikk og KORO – statens fagorgan for kunst i offentlige rom – har inngått en toårig samarbeidsavtale om å utvikle kritisk refleksjon rundt temaer knyttet til kunst i offentlige rom.

Avtalen innebærer en todelt innsats for å utvikle kritikken av offentlig kunst. For det første vil Kunstkritikk få anledning til å styrke sin kompetanse på området og vil produsere flere tekster om kunst i offentlige rom i Norge, Norden og internasjonalt. På dette området opererer Kunstkritikk uavhengig og har full redaksjonell frihet. For det andre vil Kunstkritikk og KORO i samarbeid arrangere et åpent fagseminar våren 2017 om «Den offentlige kunsten og kritikken».

– Kunst i offentlige rom har vært kritikkens blinde flekk, og vi er svært glade for å kunne styrke denne delen av vår virksomhet. Vi vil engasjere Nordens fremste kritikere til å skrive om kunstverk som er en del av vår hverdag, verk som ofte direkte eller indirekte er politisk styrt, selv om dette er noe man helst ikke snakker om i et demokrati der kunsten skal være fri, sier Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.

I tillegg til produksjon, formidling og forvaltning av kunst arbeider KORO for å utvikle kunst i offentlige rom som felt for kunnskapsdanning, kunnskapsformidling, refleksjon, kritikk og debatt. Direktør Svein Bjørkås i KORO sier at den manglende kritikken av offentlige utsmykninger har vært begrensende for publikums mulighet til å oppleve kunsten.

– Kritikken av kunst i offentlige rom er ofte avgrenset til noen få arbeider som tiltrekker seg allmenn medieoppmerksomhet, som Christian Frederik-monumentet på Eidsvolls plass i Oslo eller utkastet til minnested etter 22. juli i Hole. Ut over dette er kunsten i de offentlige rommene preget av en form for diskursivt utenforskap som virker hemmende på både kunnskapsdanningen og formidlingen på feltet. For å skape større oppmerksomhet og interesse rundt verkene trenger vi en kompetent og kritisk journalistikk, sier Svein Bjørkås.

KORO støtter prosjektet «Den offentlige kunsten og kritikken» med 200.000 kroner i 2016 og 2017. Kunstkritikk bidrar med redaksjonelle ressurser.

Jonas Dahlberg, Memory Wound. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio. Åpner 22. juli 2017 (utsatt ett år).
Jonas Dahlberg, Memory Wound. Illustrasjon: Jonas Dahlberg Studio. Åpner 22. juli 2017 (utsatt ett år).

Leserinnlegg