– Denne pakken er dessverre ikke laget for oss

Visningssteder i Oslo etterlyser tiltak fra det offentlige bedre tilpasset de mindre institusjonenes virkelighet.

Ivan Galuzins utstilling Seat-of-the-Pants på Norsk Billedhoggerforening er blant de som igjen er åpne for publikum.

Grunnet koronasituasjonen har institusjoner på det visuelle kunstfeltet holdt stengt siden midten av mars. Fredag forrige uke kom det beskjed fra arrangementskontoret i Oslo kommune om at kunstinstitusjonene i hovedstaden kan åpne dørene igjen. De langsiktige konsekvensene av nedstengningen er foreløpig ukjent, men den har skapt reelle økonomiske utfordringer for mange av de små og mellomstore institusjonene.

Den offentlige tiltakspakken til kulturfeltet er på 300 millioner kroner og består av en søknadsbasert kompensasjonsordning. Den skal dekke tapte billettinntekter og merutgifter som følge av utsatte, avlyste eller stengte arrangementer. Flere mindre kunstinstitusjoner opplever imidlertid at de ikke omfattes av pakken. Blant annet gjelder dette mindre visningssteder og gallerier som livnærer seg på salg.

Flere visningssteder i Oslo, blant andre Kunstnerforbundet og Unge Kunstneres Samfund (UKS), har derfor gått sammen om å forfatte et brev til Kulturdepartementet, Kulturrådet og Oslo Kommune. Her vektlegger de viktigheten av å se mangfoldet av institusjoner som feltet består av, og foreslår konkrete tiltak for å imøtegå utfordringene det visuelle kunstfeltet står overfor og sikre institusjonenes og feltets fremtid.

– Vi har forsøkt å beskrive hva som skjer i landskapet nettopp nå. Og som vi skriver i brevet, ser vi dessverre at selv om Kulturrådets direktør Kristin Danielsen har uttalt at hun følger sektoren tett for å fange de som faller utenfor myndighetenes ulike tiltak og krisepakker, så er dette i stor grad tilfellet for gallerier og visningsrom for kunst, sier Rhea Dall, daglig leder ved UKS.

Blant annet etterlyses ekstraordinære bevilgninger til drift for å kompensere merutgifter og udekkede kostnader. Ifølge Dall lider kunstfeltet allerede av mange «underliggende sykdommer» som små budsjettrammer, minimale lønninger, usikre arbeidsforhold og mangel på oppsparte midler. Dette gjør at kutt grunnet krisen blir en trussel for mange. Hun mener det kan skape store konsekvenser for hele kunstbransjen, ikke bare i inneværende år, men også i fremtiden, spesielt for institusjoner som er avhengige av egeninntekt.

Kunstnerforbundet i Oslo er blant dem som baserer store deler av økonomien på salg av kunst. Daglig leder Kjersti Solbakken sier at de har havnet i en komplisert situasjon hvor permittering ikke er et reelt alternativ, samtidig som de taper flere hundre tusen hver måned.

– Denne pakken er dessverre ikke laget for oss, og vi opplever at veldig mange kunstinstitusjoner faller utenfor. Kunstfeltet består av en sårbar verdikjede preget av gjensidig avhengighet, og jeg er bekymret for at kunstlivet vil se veldig annerledes ut etter denne krisen, sier Solbakken.

For å forhindre full stopp og permitteringer, som vil føre til det Solbakken beskriver som en «negativ spiral med tapte salgsinntekter og tapt kunstavgift», ønsker hun treffsikre ordninger som fanger opp alle visningsstedene, med tiltak som raskt kan sikre kunstfeltets økosystem. I brevet foreslås en styrking av innkjøpsbudsjetter ved museer, samlinger og innkjøpsordninger, og en oppfordring til å kjøpe gjennom gallerier og visningssteder for å sikre både kunstnerne og institusjonene.

– Dersom kunstnere og kulturarbeidere ved institusjonene tvinges til Nav, må staten i mange tilfeller betale dobbelt opp, mener Solbakken.

Utover å bidra til å sikre kunstnerne og institusjonene som driver salg, vil økte innkjøpsbudsjetter styrke kunstaviften kunstavgiften og tilskuddsordningene som den generer – blant annet Bildende Kunstneres Hjelpefond, som har måttet kutte i drastisk i årets stipendutbetalinger.

Brevet etterspør også en avklaring av permitteringsreglene for institusjoner som mottar offentlig tilskudd, og et tydelig direktiv for hvordan visningsstedene skal forholde seg til åpningstider og smittevernsregler. Foreløpig gjelder kun at man ikke kan være fler enn fem personer samlet og at både publikum og ansatte holder to meter avstand til hverandre.

For å sikre at de har kapasitet til å følge opp forskriftene, vil institusjonene operere med begrensede åpningstider. Ingen Kunstkritikk har snakket med, planlegger andre arrangementer enn ordinære utstillinger.

Brevet er undertegnet av UKS – Unge Kunstneres Samfund, Kunstnerforbundet, Norsk Billedhoggerforening, VI, VII, Fotogalleriet, Kunsthall Oslo, Oslo Kunstforening, Coast Contemporary, U.F.O. – Utstillingsguide For Oslo, OSL Contemporary, ROM for kunst og arkitektur, Tegnerforbundet, Atelier Nord, St.Hans, BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus, Forbundet Frie Fotografer, Galleri Format, Kunstplass Contemporary Art [Oslo], Office for Contemporary Art Norway (OCA), Kunstnernes Hus og Oslo Open.

Leserinnlegg