Retrett på Nasjonalmuseet

I dag gjenåpner Munchsalen i Nasjonalmuseet, etter at den ble demontert i fjor. Lotte Sandberg i Aftenposten ser det som en full retrett fra ledelsen ved museet.

I dag gjenåpner Munchsalen i Nasjonalmuseet, etter at den ble demontert i fjor. Lotte Sandberg i Aftenposten ser det som en full retrett fra ledelsen ved museet.

I dag gjenåpner Munchsalen i Nasjonalmuseet, etter at den ble demontert i fjor. Mye tyder på at man ikke har fått de ønskede synergieffektene ved stormuseet, og i stedet velger en stillferdig retrett. Dette skriver Lotte Sandberg i en lengre artikkel i Aftenposten i dag.

I artikkelen ser Sandberg utviklingen på Nasjonalmuseet i sammenheng med flere bokutgivelser om kunstmuseenes nye rolle som turistmagneter og opplevelsessentre. Sandberg mener innflytelsen fra reformbevegelsen New Public Management og omgjøringen av Nasjonalmuseet til en stiftelse har ført til en nedgradering av faglighet til fordel for spektakulære utstillinger for å nå et massepublikum.

Når nå Nasjonalmuseet gjenåpner både Langaardsalen og Munchsalen, og også basisutstillingen ved utgangen av dette året, fortoner det seg som en total retrett. I følge Sandberg tyder retretten på at de ressurskrevende og faglig tvilsomme omstillingene i museet ikke har ført frem. Sandberg krever at man må ta konsekvensene av feilgrepene og igjen sette faglighet og historisk innsikt i forsetet og gjenopprette forskningsmuseet.

Nyskapning på retrett, Lotte Sandberg, Aftenposten, 16.06.06

Leserinnlegg