Opprop for boikott av Israel

Denne uken lanseres et opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel, støttet av en rekke profilerte personer innen kultur og akademia.

Denne uken lanseres et parti- og organisasjonsuavhengig opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel, støttet av en rekke profilerte personer innen kultur og akademia. Blant initiativtakerne er billedkunstnerne Sonja Krohn, som har vært med på å formulere teksten til oppropet, og Andrea Lange, som har bidratt i utformingen av kampanjen.

Logoen til oppropet.

«Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, men går likevel fri for internasjonale sanksjoner. Derfor må vanlige mennesker ta utfordringen og legge internasjonalt press på Israel. Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonsstaten. Utstrakt samarbeid mellom staten Israel og vesten på disse feltene har bidratt til å legitimere undertrykkelsespolitikken», heter det i oppropet, som oppfordrer kunstnere, kulturarbeidere og akademikere, samt ansatte og studenter ved norske universiteter, høgskoler og kulturinstitusjoner til å avstå fra alt samarbeid med tilsvarende statlige israelske institusjoner og representanter for disse. I oppropet oppfordres det samtidig til samarbeid med organisasjoner og enkeltpersoner i Israel som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter.

Mer konkret oppfordres det i oppropet til å avstå fra følgende:

  • Forsknings- og kultursamarbeid med staten Israels universiteter, forskningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, og representanter for disse institusjonene.
  • Utveksling av gjesteforskere, – forelesere, gjesteutstillere og artister med disse institusjonene.
  • Tildeling av stipend og forskningsmidler til slike institusjoner og deres representanter.
  • Deltakelse på vitenskapelige konferanser og kulturelle arrangementer i Israel med representanter for slike institusjoner.

Comments (5)