Oppdragende irritasjoner

Tor Børresen gir kunstbetrakterne noen velrettede spark i baken. Men det er ikke verre enn at kunstneren tar seg en slurk whiskey sammen med publikum.

Tor Børresen gir kunstbetrakterne noen velrettede spark i baken. Men det er ikke verre enn at kunstneren tar seg en slurk whiskey sammen med publikum.


Robert Rauscenbergs utviskning av Willem de Koonings tegning i verket Erased de Kooning (1953) var en elegant fremvisning av det faktum at man måtte skrive seg inn i den konstellasjonen av verker og aktører som gjaldt i New York på sekstitallet for å kunne være en gyldig kunstprodusent. Han skrev, frekt men presist, sin egen signatur over de Koonings. Ved å gjøre dette plasserte han seg i maktens sted, stormet tronen, så og si. Han foretok en liten symbolsk revolusjon. Ved å overta de Koonings arbeid overtok han samtidig produksjonsmidlene og satte i gang produksjonen av en annen vare, nemlig seg selv.

Denne utspekulerte gesten fant sted på et avgjørende tidspunkt i kunsthistorien. Kunsten var i ferd med å bli en verdienhet på linje med dollaren, kanskje på grunn av popkunstens veksling av avantgardens revolusjonære valuta til en verdi tilpasset konsumsamfunnet. Gesten var vesentlig fordi den insisterte på en annen verdi enn penger. Nå var Rauschenberg selvfølgelig ikke fremmed for å omsette kunstens verdi i penger, Erased de Kooning er jo også et uttrykk for kunstnerens ønske om å sikre en inntekt med eget arbeid, men ved å gjennomskue pengemaktens menneskelige og symbolske opprinnelse forble han ikke slave av den. Denne insisteringen på muligheten for å begynne på nytt er en grunnleggende estetisk gest i den forstand at den stiller seg fremmed til ren bytteverdi og insisterer på verdi som menneskelig erfaringsform. Når verdien av et kunstverk defineres i kroner og øre, når den blir merchandise snarere enn et sted å tenke, står kunsten selv i fare. I en kunstverden hvor varelogikken får så stor makt kan derfor en slik gest fungere som overlevelsesmekanisme og tilfukstrom.

Tor Børresen, Erased twenty dollar bill
Tor Børresen, Heaven as Black, Blue and Gray

Tor Børresen (f. 1963) har på sin første separatutstilling i Oslo, Nothing as Something as Nothing at All, skapt en ny versjon av Rauschenbergs utviskning: Erased twenty dollar bill. Børresens utviskning skriver seg riktignok ikke direkte inn i en annen aktørs symbolske plass i kunstsystemet, men påpeker mer generelle økonomiske mekanismer. Naturligvis, og noe åpenbart vil noen mene, har dollaren i seg en symbolsk plass som er i ferd med å viskes ut som global currency. Mer konkret viser verket oss at seddelen lar seg oversette til en annen type arbeid enn handel: Børresen viser seg som pragmatiker ved å behandle seddelen som et stykke papir, basis for tegning, og ikke bare som symbol for en pengeverdi. Slik sett korresponderer Erased twenty dollar bill med flere andre verk på utstillingen som alle åpner mot tingens virkelighet bak den magiske kunstauraen. Heaven as Black, Blue and Gray ser ut som monokromer men er egentlig, bak sin umiddelbart abstrakte overflate, tre analoge bilder av himmelen på forskjellige tidspunkter på døgnet. Antagonisten II er en sokkel som er formet slik at, uansett hva som settes på den, vil det skli av: den påpeker sin egen funksjon ved ikke å realisere den. HANG ON METAL. USE NO WIRE, en hommage til og ny versjon av Cornelis Gijsbrechts barokke Reverse side of a painting (1670), er rett og slett baksiden av rammen vi ser som fotografi.

Sitering av kunsthistorien må betraktes som det mest anvendte redskapet i kunstproduksjon, og kan oppleves som en noe trøtt strategi om man ikke tilfører noe merkbart nytt. Men det er snarere den motsatte gesten Børresen tar i bruk, han erter oss og peker på hvor tåpelige vi er i vårt ønske om å plassere kunstobjektet i en kunsthistorisk sammenheng. Bak kunsten finner vi som regel helt hverdagslige fenomener og ting. Skulpturen Whiskey & Thrills, Equilibrium on a Sheet of Paper, som består av en whiskyflaske satt på hodet på et stykke akvarellpapir, ovenpå en hylle, er en synliggjøring av prosessen fra hverdagsgjenstand til kunstobjekt. Det romantiske kunstnersubjektet, som drikker og har sjelekvaler, er her flyttet inn i galleriets maskineri. Hver gang noen drikker av flasken komponeres nye linjer i den underliggende tegningen. Det fiffige poenget her er at alkoholen flyttes direkte inn som redskap for produksjon, slik at man omgår hele mytologien rundt produksjonen av objektet som gjerne hektes på kunstnerpersonaen. Den lille skulpturen Fothermucker er plassert ved inngangen slik at man nesten garantert vil snuble i den.

Tor Børresen, Whiskey & Thrills, Equilibrium on a Sheet of Paper

Trangen til å oppdage noe nytt og begjæret etter å se noe meningsfylt snus opp ned i denne utstillingen, man irriteres eller forfjamses, men sjokkeres aldri. Det borgerlige kunstpublikummet trenger slike irritasjoner for å gjenoppdage kunsten. Dette er altså ingen negasjonsestetikk men heller en type jovial refleksjon rundt kunstens grunnsituasjoner og forholdet mellom hverdagsliv og kunstproduksjon. Børresen har en evne til å se muligheter og til å snu på en situasjon til kunstens og sin egen fordel. Han skaper diskrete, sjarmerende sosiale maskiner som kommenterer og griper inn i selve produksjonen av kunst snarere enn å presentere objekter per se. Den andre siden av dette, klovneriet, er også et alvor og et nivå av bevissthet om at man hele tiden kan begynne på nytt og at man, når man gjennomskuer hvordan man har vent seg til å betrakte et objekt, faktisk kan tilegne seg et nytt og kanskje bedre perspektiv. Slik sett er det en optimistisk utstilling som, selv om den er irriterende, i bunn og grunn minner oss om at det er håp og at man alltid kan tenke seg om, nok en gang, og begynne på nytt.

Ingressbilde: Tor Børresen, oversiktsbilde fra Nothing as Something as Nothing at All

Comments