Ny ledelse ved Kunsthøgskolen i Oslo

Jørn Mortensen er valgt som ny rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har med seg Merete Lingjærde som prorektor.

Jørn Mortensen og Merete Lingjærde. Foto: KHiO.
Jørn Mortensen og Merete Lingjærde. Foto: KHiO.

Etter å ha vunnet andre runde av rektorvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo, går Jørn Mortensen fra stillingen som dekan ved avdelingen Kunst og håndverk til å lede institusjonen fra 1. august. Med seg som prorektor får han Merete Lingjærde, som har bakgrunn som dosent og programansvarlig for jazzdans ved Balletthøgskolen.

Mortensen har de siste årene blant annet jobbet med å utvikle det nye masterstudiet i Kunst og offentlige rom. Som rektor vil han i følge pressemeldingen være «en slags ’værmåler’ for politiske, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige endringer som kan ha konsekvenser for Kunsthøgskolen». Mortensen ser disse oppgavene i lys av «en interesse for globale erfaringer og forpliktelser, bærekraft, og ikke minst kunstnerisk praksis i et politisk og sosialt felt».

Blant de institusjonelle oppgavene rektorparet må løse trekker de frem at studenter enklere skal kunne bevege seg på tvers av de forskjellige avdelingene. De ønsker dessuten å videreutvikle skolens internasjonale nettverk, samt bidra til å styrke institusjonens mandat til å legitimere kunstens og kunstnernes plass i den norske offentligheten.

Mortensen er utdannet musiker og medieviter og har en bred bakgrunn fra norsk kunstfelt. Han har ledet eller vært involvert i institusjoner som UKS, Momentum, Utsmykningsfondet og OCA. Siden 2012 har han vært leder for Kunstutvalget for nasjonale minnesteder etter 22. juli. Han er også kjent for enkelte som gitarist i Penthouse Playboys.

Merete Lingjærde er utdannet pedagog fra Statens Balletthøgskole og har vært ansatt ved Balletthøgskolen / Kunsthøgskolen i Oslo i 25 år. Hun er kunstnerisk leder for Oslo Danse Ensemble og har vært hoveddommer i TV-programmet Dansefeber.

Comments