Magnar Moen på Visningsrommet USF

I sin anmeldelse av Magnar Moens utstilling på Visningsrommet USF i Bergen etterlyser Øystein Hauge en tydeligere kuratorisk stemme fra galleriet.

I sin anmeldelse av Magnar Moens utstilling på Visningsrommet USF i Bergen etterlyser Øystein Hauge en tydeligere kuratorisk stemme fra galleriet.

«Påfallende mange utstillinger i disse rommene har i den siste tiden underbygd den gamle modernistiske ideen om det individuelle uttrykket (slitsomt ofte tilhørende Verftets egne kunstnere) og altfor sjelden tatt skrittet ut i en bredere kritisk kontekst.»

Tegningens troverdighet Perseptuelt til stede, konseptuelt fraværende, Øystein Hauge, Bergens Tidende, 16.06.06

Leserinnlegg