Kunstnerisk frihet under press

Skal det gjelde egne etiske regler ved kunstfaglige læringssteder? Bør man ha et eget regelverk som definerer grenser som ikke skal overskrides i kunsten?

Skal det gjelde egne etiske regler ved kunstfaglige læringssteder? Bør man ha et eget regelverk som definerer grenser som ikke skal overskrides i kunsten?

Som den første av kunsthøgskolene står Kunsthøgskolen i Bergen nå klar med et forslag til nye «etiske retningslinjer for kunstutdanningen», som skal behandles på et kommende styremøte, antakelig i september. Sist fredag trykket Bergens Tidende et intervju med rektor Nina Malterud, hvor hun la frem sine argumenter for et slikt regelverk. I dag bringer BT et motinnlegg av avisens kunstanmelder Øystein Hauge, som også er ansatt ved KHiB som teorikoordinator, med hovedansvar for den fellesfaglige teoriundervisningen på kunstfeltet.

Dessverre er ikke noen av disse tekstene å finne på BTs nettsider, men med Øystein Hauges tillatelse bringer vi her hans innlegg i sin helhet.


Den ideelle kunsten

Overalt i universitets- og høyskolesystemet svulmer byråkratiet opp. Det fusjoneres og det standardiseres. Nå skal også kunsten innrulleres i den allmenne sivilisasjonsprosessen, eller som rektor Nina Malterud ved Kunsthøgskolen i Bergen sier det i et oppslag i BT fredag: «Hvis kunsten skal være overskridende må man vite hvilke grenser som skal overskrides.»

KhiB er med sine 300 studenter en av landets aller minste høyskoler og fremstår i dag som gullungen i en elles bråkete klasse av kunstfaglige læresteder som stritter i mot de mest åndsfiendtlige utslagene av 1990-tallets kvalitetssikringssystemer enten lovgiveren heter EU, Bologna eller Gudmund Hernes. En av de såkalte «portstolpene» i denne ensrettingsprosessen er at alle høyskolestudier skal gjennomsyres av en «europeisk dimensjon». Det ligger en verdihorisont i denne strategien. Et ønske om å gjøre verdier til idealer. Godt for mange, problematisk for kunsten og kunstutdanningen.

I snart et år har ledelsen ved KhiB stjålet verdifull tid både fra ansatte og studenter med gjentatte utkast til etiske regelsett som ikke betyr noe som helst for hverdagen, men som kun skal brukes i unntakstilfeller.

Min første reaksjon på rektor Malteruds uttalelser i BT må være at man aller først utarbeider et etisk regelsett for det voksende kunsthøgskolebyråkratiet som i hver eneste setning fastslår at administrasjonen er til for å tjene de studerende, og ikke omvendt.

Etikk handler om verdier. Den viktigste verdien i en utdanningssammenheng er tillit. Tilliten er fundamental. Den er primær. Tar vi forslaget om etiske retningslinjer for kunstutdanningen nærmere i øyesyn så er det ikke tilliten som preger dokumentutkastet, men mistillit. Frykten for at ansatte kunstnere eller studenter skal gjøre noe galt.

«Publikum skal ikke utsettes for situasjoner som fremstår som uetisk opptreden fra opphavspersonens side», heter det for eksempel i paragraf B5. Hva ville skjedd med muhammedtegningene til Lars Vilks (tidligere ansatt professor ved KHiB) under en slik formålsparagraf? Har en internasjonal stjerne som Bjarne Melgaard (notorisk berømt for sine pedo-inspirerte barneportretter) noen som helst mulighet til et professorat i Bergen hvis denne plakaten skal signeres ved ansettelse? Og hva med Tommy Olssons fremtid som sensor ved KHiB etter stuntet med det narkotiske stoffet GHB under akademiets avgangsutstilling i Oslo?

Kunst er en risikosport. Både kunsten og kunstutdanningen setter noe på spill der den finner sted. Av og til motiveres dette spillet av et sterkt ønske om å endre eksisterende verdihierarkier. Gjerne på en uhøflig, respektløs eller bent frem hensynsløs måte. Men et sted går det en grense. Den som bryter loven straffes av domstolene. Kunsthøgskolen ønsker åpenbart en særdomstol.

Øystein Hauge

Comments (12)