Kunstnere vant over Galleri Wang

Denne pressemeldingen ble igår sendt ut fra NBK:

Denne pressemeldingen ble igår sendt ut fra NBK:

Angående kjennelse i sak om midlertidig forføyning mellom Galleri Wang og kunstnerne Marte Aas, Jenny Rydhagen og Lotte Konow Lund.

Kjennelsen i Oslo Byfogdembete fastslår at Galleri Wang pålegges å utlevere samtlige verk de har av kunstnerne, samt betale saksøkernes saksomkostninger.

Retten har kommet til at kunstnerne har sannsynliggjort at Galleri Wang ikke har noe krav mot dem og at galleriet ikke har noen tilbakeholdsrett i de kunstverkene de nå har holdt tilbake i mange måneder, som sikkerhet for et påstått krav. Kjennelsen viser blant annet at galleriene har en forpliktelse til å sørge for klare avtaler og fortløpende oversikter over mellomværende med kunstnerne, dersom de skal vinne frem med slike krav i etterkant av et samarbeid.

Dette er en svært viktig sak for de kunstnerne det gjelder, men er også av prinsipiell betydning for andre kunstnere da den setter søkelyset på en ikke uvanlig problemstilling. Saken viser hvor viktig det er at det inngås klare og tydelige avtaler mellom galleri og kunstner og at man må kunne forvente at de som driver galleri er profesjonelle og tydelige, holder orden på mellomværende og likeledes holder kunstnerne fortløpende orientert om dette.

Kunstnerne uttaler at de er meget fornøyde og lettet over kjennelsen i saken. De er svært glade for at de nå får tilbake alle kunstverkene og at retten har fastslått at galleri Wang ikke har noe krav mot dem. De uttaler videre at denne kjennelsen kan være med på å bevisstgjøre kunstnere i forhold til hva slags avtaler de inngår, både muntlig og skriftlig.

Etter lang tid ønsker kunstnerne derfor nå å kunne legge denne saken bak seg og gå videre med sin kunstproduksjon.

Oslo 12.09.2006
For Norske Billedkunstnere
Arne Nøst (styreleder) og Gjert Gjertsen (daglig leder)

Comments