Kunstkritikk.no evaluert

Evalueringen av kunstkritikk.no er endelig klar.

Evalueringen av kunstkritikk.no er endelig klar.

Evalueringen som er utført av Sigrid Røyseng i Telemarksforskning-Bø, har undersøkt om nettstedet har bidratt til å vitalisere kunstkritikken, og om hva som skjer med kunstkritikken når den forflytter seg fra de trykte til de digitale mediene.

I følge en pressemelding fra norsk kulturråd viser evalueringen at kunstkritikk.no har lykkes med å få fram nye og flere stemmer. Evalueringen diskuterer også om – og på hvilke måter nettstedet har bidratt til en utvikling av kunstkritikken. Bruken av nettmediet har bidratt til økt stoffmengde og økt mangfold av kunstkritiske tekster. Dessuten har debattfunksjonen på nettstedet bidratt til å intensivere den kunstkritiske debatten. Spørsmål om hva kunstkritikk er, og hvilken autoritet kunstkritikeren har og bør ha, er blitt problematisert.

Sigrid Røyseng er sosiolog og dr.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er forsker ved Telemarksforskning-Bø, hvor hun arbeider med kunstsosiologiske og kulturpolitiske emner. Røyseng er også førsteamanuensis II ved Høgskolen i Telemark, hvor hun underviser i kulturstudier.

Evalueringen kan lastes ned på Norsk kulturråd sine sider. >>

Comments (4)