Kunstkritikk ekspanderer

Stian Gabrielsen er ansatt som ny norsk redaktør i nettidsskriftet Kunstkritikk. Erlend Hammer har fått tidsskriftets arbeidsstipend.

Erlend Hammer og Stian Gabrielsen. Foto: Mariann Enge.
Erlend Hammer (til venstre) og Stian Gabrielsen i Kunstkritikks lokaler på Kunstnernes Hus i Oslo. Foto: Mariann Enge.

Nettidsskriftet Kunstkritikk ekspanderer og styrker nå redaksjonen med to nye medarbeidere: Stian Gabrielsen er ansatt som ny norsk redaktør i 60% ut året, og Erlend Hammer mottar det Fritt Ord-finansierte arbeidsstipendet på kr 250.000 for 2016.

– Stian Gabrielsen og Erlend Hammer har lang erfaring som kritikere, og det er en stor styrke for Kunstkritikk å få disse to inn i spesialiserte roller som henholdsvis norsk redaktør og fast kritiker, sier Jonas Ekeberg, som fortsetter i stillingen som ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.

– Vi har til nå hatt én redaktør i Stockholm og én i København, mens jeg har fylt to roller, både som norsk redaktør og ansvarlig redaktør. Med Gabrielsen på plass blir min rolle mer overordnet, samtidig som vi får kapasitet til å utvikle nye prosjekter, blant annet vårt nye samarbeid med Morgenbladet, sier Ekeberg. Han er glad for å ha fått inn Gabrielsen i den viktige rollen som norsk redaktør.

– Gabrielsen er en av de viktigste nye norske kritikerne på 10-tallet. Han var ferdig på Kunstakademiet i Oslo i 2009 og representerer en generasjon kunstnere, kritikere og kuratorer som nå for alvor begynner å sette preg på norsk kunstliv. Hans oppgave blir, sammen med skribentene, blant annet å forme en grundigere kritisk resepsjon av denne generasjonen, samtidig som han også holder øye med generasjonene før og etter.

Den uavhengige kritikken

Stian Gabrielsen har etter endt kunstutdannelse primært vært virksom som skribent i ulike formater og sjangere. Han har vært tilknyttet Kunstkritikk som frilans kritiker siden 2011. I 2014 utga han kortromanen Passasjerene på Novus forlag. Gabrielsen var også blant drivkreftene bak det kunstnerdrevne visningsstedet NoPlace i Oslo i perioden 2011-2014.

– Den uavhengige kritikken gir rom for det arbitrære og negative, det er noe av det som gjør den viktig for samtidskunsten, som i altfor stor grad er prisgitt promoterende og sponset formidling. Å kultivere det interesserte men også utspørrende grensesnittet mot kunsten ser jeg som en hovedoppgave for Kunstkritikk, sier Gabrielsen, som tiltrådte stillingen som norsk redaktør 25. januar.

Samfunnsaktør

Erlend Hammer er tildelt et nytt arbeidsstipend som er et resultat av det Fritt Ord-støttede prosjektet «Kritikeren som samfunnsaktør». Hensikten med stipendiet er å gi en kritiker muligheten til å utvikle et profesjonelt kritikerprosjekt gjennom et helt år.

– Jeg ser frem til å skrive fast og mye for Kunstkritikk, sier Erlend Hammer, som skrev sine første artikler for Kunstkritikk allerede i 2005. Hammer har i perioder også vært del av redaksjonen, og i første halvdel av 2012 var han konstituert ansvarlig redaktør. Han har også vært virksom som kurator, blant annet kuraterte han Momentumbiennalen 2013 sammen med Power Ekroth.

– Hammer skal publisere ukentlig. Han kombinerer en lett penn med et kritisk og analytisk blikk – hans nærvær i norsk kunstoffentlighet vil bli markant, utdyper Ekeberg.

Comments