Kommentar til Beate Petersen «Å glemme seg inn i samtiden»

Beate Petersens anmeldelse av Istanbul-biennalen i Morgenbladet sist helg viser først og fremst kritikerens forventninger til utstillingen. Petersen har i liten grad tatt opp i seg kuratorenes forsøk på å skape dialog på tvers av ulike innfallsvinkler, og deres spill med publikums forventninger.

Beate Petersens anmeldelse av Istanbul-biennalen i Morgenbladet sist helg viser først og fremst kritikerens forventninger til utstillingen. Petersen har i liten grad tatt opp i seg kuratorenes forsøk på å skape dialog på tvers av ulike innfallsvinkler, og deres spill med publikums forventninger. Det skriver Sissel Lillebostad i denne kommentaren.


Det ligger i kritikkens vesen å være kritisk. Et gjennomgående trekk ved de fleste kritikker er en lett belærende tone som påpeker mangler, noen opplagte og andre synlig bare for den informerte. Det som for kunstneren eller kuratoren ikke nødvendigvis er et problem, kan for kritikeren reise flere. Men i hvilken grad projiseres kritikerens forventninger inn i verket (utstillingen)?

Vi oppfatter Istanbul-biennalen som et intelligent spill med våre bevisste og ubevisste forventninger. Beate Petersen derimot, er av den oppfatning at biennalen skriver seg ut av de politiske og kulturelle konfliktsonene. Hun artikulerer, velformulert og tydelig, for biennalens mangler og tilkortkommenhet i forhold til brennaktuelle saker som hun mener burde vært tatt med, Istanbul ligger jo tross alt i «skjæringspunktet mellom øst og vest».

Forholdet mellom øst og vest spissformuleres i våre medier til en konflikt der politisk islams forhold til det moderne samfunnet utfolder seg innenfor rammene av en tragedie. Denne viktige konflikten berøres ikke av et eneste verk, hevder Petersen, og bare to kunstnere behandler religion som spesifikt tema. En kort gjennomgang av noen eksempler kan kanskje bringe på det reine om Petersen har rett i at biennalen «glemmer seg inn i samtiden» eller om ønsket om å se noe bestemt hindrer kritikeren i å få øye på det som faktisk er der.

Øst-vest-konflikten har, som så mye annet, et uendelig antall lag av meninger, der en tilsynelatende meningsfull oppsummering ikke kan annet enn å omdanne komplekse og skiftende oppfatninger til lettantennelige klisjeer. Et av de inviterte sideprosjektene til biennalen, Free Kick, kuratert av Halil Altindere (som også deltar som kunstner på biennalen) setter fram en rekke betente politiske påstander som peker direkte og uten omskrivning på overgrep i Tyrkias turbulente nære historie. Biennalen som helhet har imidlertid valgt en annen, men kanskje like virkningsfull innfallsvinkel.

Flere av verkene har avdekket i alle fall for oss, langsomt og etter mange runder med diskusjon en lek med gåten som form, der ny erkjennelse har endret ikke bare verket, men også synet på synet som vi skyver over på verket. Vår opplevelse er at biennalen stiller noen fundamentale spørsmål om forholdet mellom persepsjon og forståelse, mellom det vi ønsker å se og det som konkret befinner seg der. Et av eksemplene i Petersens tekst er Wael Shawsky som resiterer suraer fra koranen mens han vandrer gjennom en stor matvarebutikk. Tolkningen hennes er at her stilles to uforenlige størrelser sammen, nemlig forbrukerkulturen og den religiøse øvelsen. Dette er en bekvem lesning sett fra det moderne samfunnet, en selvfølgelighet bekreftet. Men hva om forståelsen også kan ligge et annet sted, at Shawsky som vandrer mellom de velfylte hyllene også understreker mulighetene som ligger i utveksling og handel. Særlig sett i sammenheng med innholdet i suraene han resiterer, der en advarsel formuleres: «Dersom man forblir sovende, isolerer man seg fra samfunnet rundt seg». Den religiøse arven representerer også innsikt, og kan bidra til at vi ser på vår egen samtid på nytt. Det handler om lesning: forbrukersamfunnet har for oss negative konnotasjoner, mens utveksling og tilgjengelighet har positive.

En annen som med ved hjelp av lånt retorikk undersøker samtidige forestillinger, er Yaron Lesheim. Han introduserer oss for CNN Project, der vi ser krigsreporterens mangelfulle opplysninger drukne i larmende omgivelser. Lesheim sjonglerer her med noen påstander som viser seg å være ubehagelig realistiske: En «landsby» bygget som øvelsesmål for den israelske hæren, med «opprørere» tegnet inn som mål mellom naturtro kopier av palestinske hus, som Lesheim lar opptre som åstedet for en massakre.

Nærlesning er en annen metode. Med fokus på nesten oversette detaljer i gjengivelsen av bilder fra fotojournalistikken, avdekker Sean Snyder den felles avhengigheten av teknologisk utstyr, og hvordan dette utformer en samstemmig konvensjonell ikonologi i produksjonen av bilder fra konfliktsoner.

Forskyvningene mellom inntrykk og mening blir også behandlet av Smadar Dreyfus. I Lifeguards presenterer hun et vekselspill mellom et intenst lydspor som avspilles i mørke og en lydløs video. I videoen ser vi en langsomt duvende samling med kvinner og barn som leker, tilsynelatende bekymringsløst, i sjøen. Lydsporet avbryter med en strøm av meldinger fra badevaktene, kombinert med lyden av bølger og lattermild lek. Meldingene kastes ut som kommandoer, der oppfordringen om å «se etter Judith, en liten pike, fem år, rødt hår» bringer med seg en plutselig usikkerhet. Det er ingenting å se, lyden er kapslet inn i mørke, men blikket leter likevel til «Judith, fem år og lett og se» blir funnet. Usikkerheten kobles opp mot den betryggende oversikten,

Dette er verk som bidrar til å forflytte blikket og skjerpe aktsomheten, både mot påstander i biennalen og andre steder. Dette betrakter vi som en politisk handling. Vi ble etter hvert usikre på mange av biennalens utsagn, som for eksempel tyrkiske Serkan skayas ni meter høye kopi av Michelangelos David, utviklet ved hjelp av et hittil lite kjent teknologisk underverk: 3D-faxen. Har noen av delene faktisk eksistert? Med nyervervet skepsis stilte vi oss tvilende til at prosjektet hadde funnet sted, men fikk etter forespørsler og innspill via nettet bekreftet iallfall 3D-faxens eksistens. Et direkte spørsmål til Simon Sheikh stadfestet også skulpturen. Dermed ble våre egne forventninger synlige som en begrensende faktor. Så hva definerer en sannhet og hvordan blottstilles det konstruerte?

Det er krevende å møte biennales mange utsagn, fordi det lokale og historiske underlaget for de enkelte verkene ligger utenfor erfaringshorisonten vi beveger oss innenfor. Istanbul som metafor er langt mer enn «skjæringspunkt» og «imperial historie». Den er også en tilforlatelig og hverdagslig «gåte i en gåte», der det vi ser like gjerne kan være vårt eget flimrende speilbilde. Vår opplevelse er at biennalen spør om det er mulig å føre en samtale med ulike innfallsvinkler til det moderne samfunnet, uten å møte med en fastlåst oppfatning av den andres. Vi opplever at det er i forhold til dette spørsmålet at Kortun og Esche lar Istanbul-biennalen operere.

Ved å frakjenne biennalen relevans i forhold til såkalt dagsaktuell problematikk og omtale verk generelt som «slagferdige og småmorsomme» er det derfor først og fremst forventningene til Petersen som blir synlig for oss.

Sissel Lillebostad (med innspill fra Anne Szefer Karlsen)

Beate Petersens anmeldelse av Istanbul-biennalen, Morgenbladet, 14 – 20 oktober, 2005.

Comments (3)