Ingen avgjørelse om Van Abbemuseet

Etter gårsdagens møte i bystyret i Eindhoven er situasjonen for Van Abbemuseum fremdeles uavklart.

Van Abbemuseum i Eindhoven, Nederland. Foto: Peter Cox.

Bystyret i Eindhoven var i går samlet for blant annet å avgjøre Van Abbemuseets skjebne etter at lokale politikere har ønsket at museets profil skulle gjøres mer publikumsvennlig, for å nå et mål om en tredobling av besøkstallene. Samtidig skulle den offentlige støtten kuttes betraktelig. Direktør Charles Esche ba i forrige uke alle interesserte om å stille opp på møtet for å vise sin støtte til museet.

Charles Esche skriver i dag på sin Facebook-side at noen formell avgjørelse ikke ble fattet, fordi man ikke rakk å bli ferdig med møtet. Esche skriver imidlertid at den store støtten som blant annet er blitt uttrykt gjennom avisinnlegg tilsynelatende hadde hatt en positiv innvirkning på debatten. Esche skriver at flere av representantene uttrykte skepsis mot forslaget om å kutte støtten til museet og at mange tvert i mot uttrykte respekt for museets internasjonale rykte, og flere ønsket dessuten at Esches programmeringsprofil skulle fortsette i samme spor som tidligere.

Dermed er museets situasjon fremdeles ikke avklart, og det neste møtet i Eindhovens bystyre finner sted 15. november. Esche oppfordrer alle til å fortsette å uttrykke sin støtte til museet, og selv om gårsdagens mangel på avgjørelse så langt er en god nyhet maner han til fortsatt motstand mot Arbeiderpartiets forslag: «Vi er fremdeles i en kamp for å realisere det intelligente, gjestfrie, radikale og tilgjengelige museet som vi alle ønsker å jobbe mot i fremtiden.»

Leserinnlegg