Hard tone mellom OCA og Kulturdepartementet

OCA møtte liten forståelse og et blankt nei da de ba om ekstra midler til årets norske deltakelse under Venezia-biennalen. Avslaget kan få konsekvenser for virksomheten i Oslo.

HM Dronning Sonja, Marta Kuzma, ambassador Einar Bull i Venezia i 2009. Foto: Marta Buso

I februar kunne Kunstkritikk bringe nyheten om at Office for Contemporary Art Norway (OCA) mangler 1,3 millioner kroner til årets norske prosjekt under Venezia-biennalen. Nå har OCA hatt et ekstraordinært møte med Kulturdepartementet, men svaret er fortsatt negativt: OCA får ikke ekstra midler til årets prosjekt. Dette kan i følge OCA-direktør Marta Kuzma innebære en nedbygging av OCAs virksomhet i Oslo.

Hva kom ut av møtet med Kulturdepartementet og statssekretær Lubna Jaffery den 28. februar?

Svært lite. Vi fikk lov til å forklare vår posisjon. Kulturdepartementet understreket på sin side at utgifter i forbindelse med Venezia-biennalen må gå fra OCAs ordinære budsjett. Vi møtte ingen forståelse for de økte utgiftene i forbindelse med det faktum at vi i år må forestå den norske representasjonen utenfor den nordiske paviljongen. Budsjettet til Venezia har heller ikke blitt justert i takt med prisutviklingen og utviklingen av kostnader knyttet til produksjon av samtidskunst de siste ti årene.

Hva blir konsekvensene av dette avslaget?

Det kan naturligvis føre til en betydlig reduksjon av programmet i Oslo. Det er resultatet dersom vi skal finansiere den norske deltakelsen i Venezia ut fra vårt nåværende budsjett. Dette understreket vi også i møtet. Kulturdepartementet brukt årevis på å bygge opp OCA som en selvstendig organisasjon. Spørsmålet er hvorfor man ikke ser at Venezia-biennalen vil legge et så stort press på organisasjonen at deler av dette arbeidet kan være forgjeves.

Hvordan vil publikum merke dette i Oslo?

Utstillingen Forms of Modern Life, som vi åpnet i går, kan bli årets siste utstilling på OCA. Det kan bli konskekvensen.

Kan det bli snakk om å avlyse eller kutte utgiftene i Venezia?

Nei, vi avlyser ikke prosjektet. Vi prøver nå å skaffe ekstra midler gjennom Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet og andre kilder, blant annet private sponsorer. Vi forsøker også å finne samarbeidspartnere sammen med Bjarne Melgaard, som har et stort nettverk. Vi kommer uansett ikke til å avlyse i Venezia, sier Martha Kuzma til Kunstkritikk.

Leserinnlegg