Planer om kunsthall i Fredrikstad

For tyve år siden fantes det knapt en eneste kunsthall i Norge, nå er det nærmest blitt en farsott – som også har nådd Fredrikstad.

For tyve år siden fantes det knapt en eneste kunsthall i Norge, nå er det nærmest blitt en farsott. Vi har Bergen Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kunstnernes Hus kaller seg en kunsthall og sist men ikke minst åpnet Kunsthall Oslo for to uker siden i Bjørvika. Nå er det også planer om en kunsthall i Fredrikstad: Hydrogenfabrikken Kunsthall.

Miljøskisse fra Hydrogenfabrikken Kunsthall tegnet av Handegård Arkitektur.

Østfold Kunstnersenter har i over to år samarbeidet med Øra Industripark med tanke på å omdanne den gamle Hydrogenfabrikken fra 1912 til en «kunsthall for produksjon og visning av samtidskunst og sjangeroverskridende prosjekter», og melder at de nå har undertegnet en flerårig intensjonsavtale og at det er lagt en plan for en trinnvis utvikling. Prosjekteringen er satt i gang med støtte fra Norsk Kulturråd og Fredrikstad Kommune. Etter planen skal første fase, med verksteder/studios og prosjektrom, samt kunsthall og fellesarealer være klart for innflytting i august 2011, mens det senere blant annet skal komme til fellesverksteder med spesialutstyr og en blackbox. Den 510 kvm store prosjekterte kunsthallen presenteres som «unik i nordisk sammenheng» med over 15 meters takhøyde på det høyeste.

Konsulent Laila Kongevold forteller at Hydrogenfabrikken Kunsthall er tenkt som en flerbrukshall som kan vise store utstillinger 1-2 ganger i året, i tillegg til å være arena for events og produksjonslokaler for større kunstprosjekter.

– Driften er foreløpig ikke planlagt i detalj, men Punkt Ø er interessert i et samarbeid for å kunne utveksle større kunstproduksjoner nasjonalt og internasjonalt, sier Kongevold til Kunstkritikk.

En webside for Hydrogenfabrikken er under utvikling. Mer informasjon finnes foreløpig på oipkunst.wordpress.com.

Den gamle Hydrogenfabrikken i Fredrikstad blir kunsthall.

Leserinnlegg