Forlater Nord-Norge

Direktør Knut Ljøgodt forlater Nordnorsk Kunstmuseum når hans andre åremålsperiode går ut neste år.

Axel Revold, Natt, 1927. Dette og andre utvalgte verk fra professor Viggo Hagstrøms samling  vises i utstillingen Kunstsamleren, som åpner på Nordnorsk Kunstmuseum 13. juni.
Axel Revold, Natt, 1927. Dette og andre utvalgte verker fra professor Viggo Hagstrøms samling vises i utstillingen Kunstsamleren, som åpner på Nordnorsk Kunstmuseum 13. juni.

Etter åtte år som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, forlater Knut Ljøgodt institusjonen når hans andre åremålsperiode går ut vårsemesteret 2016.

– Det har vært fantastisk å få lov til å være med på å utvikle institusjonen. Det gode samarbeidet med et støttende styre, dyktige kolleger samt eksterne partnere har vært avgjørende, sier Ljøgodt i museets pressemelding.

Ljøgodt sto bak utstillingen Peder Balke. Visjon og revolusjon i 2014, som også ble vist i National Gallery i London. Den ble sett av over 230.000 mennesker. For denne utstillingen mottok Nordnorsk Kunstmuseum nylig Kritikerprisen 2014.

Ljøgodt tok også initiativ til etableringen av Kunsthall Svalbard, som åpnet i Longyearbyen tidligere i år. Museet opplyser at han vil fungere som kurator for kunsthallens program ut 2016.

Direktør Knut Ljøgodt ved åpningen av Kunsthall Svalbard. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.
Direktør Knut Ljøgodt ved åpningen av Kunsthall Svalbard. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Styreleder for Nordnorsk Kunstmuseum, Tove Veierød trekker i pressemeldingen frem at Ljøgodt i tillegg til institusjonens innkjøp av sentrale verker har arbeidet mot samlere og andre med tanke på donasjoner. Museet mottok i fjor nærmere hundre verker av Olav Christopher Jenssen som donasjon fra kunstneren selv og er nå i ferd med å overta deler av jurist Viggo Hagstrøms samling som testamentarisk gave.

Veierød fremhever at de offentlige bevilgningene er fordoblet i Ljøgodts tid, og at han også har gått nye veier for å skaffe ekstern finansiering.

Knut Ljøgodt oppgir at det delvis er personlige årsaker til at han ikke har søkt om forlengelse av åremålet som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

– Min mann bor i Oslo, og det har etterhvert blitt slitsomt å bo alene her i nord og å reise frem og tilbake mellom Tromsø og Oslo. I tillegg har jeg foreldre utenfor Oslo som ikke blir yngre. Jeg planlegger å benytte anledningen til å ta meg et friår for å arbeide med prosjekter som jeg ikke har hatt tid til å gjennomføre som direktør; blant annet er jeg involvert i et par større utstillingsprosjekter utenfor Norge, sier Ljøgodt til Kunstkritikk.

Leserinnlegg